tisdag, november 15, 2005

 

Intressant förslag

Några ekonomer på finansinspektionen har nu föreslagit att sedlar med större valörer skall slopas och föreslagit att riksbanken endast skall emittera mindre valörer. Förslaget går i rätt riktning. Läs mer på nedanstående länk:

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11026275.asp

De diskuterar även möjligheten att helt slopa kontanterna, men de förbiser att detta faktiskt är omöjligt. Så länge Sveriges Riksbank är en centralbank måste samma centralbank faktiskt emittera någon form av kontant betalningsmedel och varje betalningssystem måste ha någon form av teoretisk möjlighet till kontant betalning också om denna aldrig används.

Som argument för att Riksbanken ändå skall emittera vissa mindre valörer anför de att mindre valörer är nödvändiga för mindre transaktioner. Detta är inte något särskilt bra argument, eftersom också mindre valörer kan klaras av med kort eller privatemitterade sedlar och mynt.

Sedan diskuterar de även möjligheterna för bankerna att avgiftsbelägga kontanthanteringen. Detta är faktiskt ett felaktigt resonemang, eftersom det ligger i banksystemets natur att bankerna är skyldiga att avgiftsfritt erlägga kontant betalning. Och oavsett hur ett bankssystem är upplagt kommer bankerna alltid vara skyldiga att avgiftsfritt erlägga kontant betalning.

Om mitt förslag att endast låta Riksbanken emittera en-kronor verkar alltför radikalt föreslår jag nu följande kompromisslösning. Finansinspektionens ekonomer föreslår att den största valören på sikt skulle vara 50-kronorssedeln.

Jag förslår då att Riksbanken skall börja emittera 20-kronors och 50-kronors mynt och dra in alla sedlar, vilka då följaktligen ersätts med mynt skulle Sveriges alla bankomater endast kunna fyllas med antingen mynt eller privatemitterade sedlar. Mynt är tekniskt omöjligt och privatemitterade sedlar konkurrerar på helt lika villkor med betalkort, eftersom ingetdera är lagligt betalningsmedel.

Men är det inte förenat med säkerhetsrisker att emittera ett mynt med så stor valör som 50 kronor? Njae, faktiskt inte. Riksbanken uppger själv att man i princip skulle kunna emittera 100-kronorsmynt som vore praktiskt taget omöjliga att förfalska. Och betänk följande förhållande: 1970 upphörde Bank of Englands 10-shillingsedlar att cirkulera och ersattes då med ett mynt med valören £0,50. Ett pund motsvararade 20 shilling. 1970 kostade ett lösnummer av tidskriften The Economist £0,125 och man kunde alltså köpa fyra lösnummer av The Economist för det största myntet som då cirkulerade. Ett lösnummer av The Economist kostar i Sverige idag 43 kronor. Med samma förhållande mellan lösnummerpriset på The Economist och det största myntet i cirkulation som i Storbritannien 1970 skulle alltså det största myntet ha en valör på 172 kronor. Man skulle alltså utan vidare kunna tänka sig t. o. m. ett hundrakronorsmynt.

Många butiker tar idag ut en avgift på kortköp understigande 100 eller 50 kronor. Varför inte se till att de största mynten fick ungefär den valören och att alla sedlar drogs in? I vad mån sedlar verkligen behövs finns dessutom möjligheten att emittera privata konvertibla sedlar som jag tidigare påpekat.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?