söndag, december 18, 2005

 

Korrigering av uppgifter

För att undanröja tvivel angående uppifter i föregående text skulle jag vilja göra vissa förtydliganden.

1973 kostade Expressen 1 krona på söndagar och en Big Mac kostade 4,75 kr. alla veckans dagar.

Idag kostar Expressen 10 kronor på söndagar och en Big Mac kostar 33 kronor alla veckans dagar.

1924 kostade ett lösnummer av "The Economist" 1 shilling (£0,05) och detta pris höjdes till 1 shilling 6 pence (£0,075/1,50 shilling/1s.6d.) först 1957.

1970 kostade ett lösnummer av "The Economist" 2 shilling 6 pence (£0,125/2,50 shilling/2s.6d.).

1979 kostade ett lösnummer av "The Economist" £0,60 , eller 12 shilling. Priset steg alltså med en faktor på 4,8 inom loppet av 9 år, eller från £0,125 till £0,60.

Idag kostar ett lösnummer av "The Economist" £3,10, eller 62 shilling, alt. £3/2s./0d.

1990 kostade ett lösnummer av "The Economist" £2,00, eller 40 shilling, alt. £2/0s./0d.

1992 kostade ett lösnummer av "The Economist £1,80 eller 36 shilling, alt £1/16s./0d. och detta är den enda prissänkning jag lyckats identifiera.

1974 kostade en Big Mac £0,45 (9 shilling) i Storbritannien, 1992 kostade en Big Mac £1,74 (34,80 shilling, eller £1/14s./9,6d.) Uppgiften härstammar från "The Economist".

Idag kostar en Big Mac £1,88 (37,60 shilling, alt. £1/17s./7,2d.) Uppgiften härstammar från ett telefonsamtal med en restaurang i Storbritannien och samma uppgift publicerades av "The Economist" våren 2005.

Under 1970-talet kostade ett lösnummer av "Der Spiegel" 2,50 DM och idag är lösnummerpriset €3,40, vilket motsvarar DM 6,65.

Vad gäller tyska Big Mac-priser kostade en Big Mac 4,10 DM 1986 och idag är priset €2,95, vilket motsvarar DM 5,77. Jag vill minnas att en Big Mac kostade 17,90 kronor i Sverige 1986. I dag är priset 33 kronor, varvid kan noteras att priset uppgick till 24 kronor såväl 1990 som 1999. 1992 kostade en Big Mac DM 4,50 i Tyskland och det svenska priset uppgick till 25,50 kronor. För att jämställa priset på en Big Mac hade D-markens kurs alltså behövt uppgå 5,67 kronor och den verkliga kursen var endast 3,60 kronor under början av 1992.

1999 kostade en tysk Big Mac DM 4,99 och en svensk 24 kr. D.markens kurs hade alltså behövt uppgå till 4,81 kronor och kursen var nästan exakt 4,81 kronor under början av 1999.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?