måndag, januari 23, 2006

 

33 kronor

Idag kostar en Big Mac 33 kronor. Januari 2005 kostade en Big Mac 30 kronor.

Sedan dess har alltså priset på en Big Mac stigit 10%, villapriserna har också stigit. Däremot är inflationstakten fortfarande under en procent räknat med det mått Riksbanken använder sig av.

Icke desto mindre har Riksbanken nu beslutat höja sina styrräntor. Reporäntan kommer att höjas till 1,75% från och med onsdag. Ett intressant fenomen som kan uppträda är att kronan börjar falla så snart räntan verkligen höjts. Är det så att alla är säkra på att en viss sak kommer att följa på en annan blir resultatet nämligen alltid det rakt motsatta. Jag läste en gång hur en gammal börsräv vid namn André Kostolany förklarade detta märkliga fenomen, men poängen är just att om att alla är säkra på att börsen kommer att stiga en viss dag skall man istället vara helt säker på att den kommer att sjunka samma dag, trots att André Kostolany förklarat fenomenet.

Sedan skall det bli intressant att se huruvida detta blir inledningen på en räntehöjningsfas där Riksbanken kommer att gradvis höja räntorna, eller om Riksbanken kommer att låta sig nöja med en enstaka smärre justering.

Enligt mitt förmenande måste Riksbanken gå resolut till väga och höja styrräntorna markant också om stegringen kan avlöpa i ordnade former, fördelade på mindre steg.

Eftersom en Big Mac nu kostar 33 kronor och jag tidigare föreslagit att Riksbanken skall använda sig av Big Mac som "kreditexpansionsbarometer" föreslår jag att Riksbanken höjer styrräntorna en kvarts procentenhet per månad till dess en Big Mac kostar mindre än 33 kronor för att sedan sänka dem en kvarts procentenhet per månad till dess en Big Mac kostar 33 kronor eller mera.

Detta skulle i sanning vara ett enkelt sätt att stabilisera penningvärdet och om målet vore väl känt skulle redan målet ha en stabiliserande verkan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?