söndag, januari 01, 2006

 

Mc Horror

I Norge kostar en Big Mac 36 nkr. Den norska kronan kostar nästan 1,18 kr. och noga räknat kostar en norsk Big Mac 42,39 svenska kronor, eller 28,45% mer än i Sverige.

Norges Big Mac-priser lär bara överträffas av Islands och möjligen någon annan oljeproducerande stats priser. Jag avråder alltså alla snabbmatsälskare från en resa till Norge.

Vad exemplet Island visar är att en flytande växelkurs inte på något sätt avhåller valutamarknaden från att ge en viss valuta en helt felaktig kurs. Jag tror mig veta att Robert Mundell skrivit något som pekar i samma riktning. Vad Island anbelangar lär det dessutom vara så att landets befolkning tagit upp betydande lån i främmande valuta och med tanke på den isländska kronans fallhöjd framstår detta som minst sagt riskabelt. Mundell är för euron och ett av hans argument är att en stor och mera likvid valuta kommer att värderas mera realistiskt än en mindre. Jag tror att han har rätt, men menar att guldmyntfot och freebanking är den allra bästa garanten för att den reala växelkursen inte kommer ur fas med verkligheten. Unilateral frihandel bidrar också till att hålla ned den reala växelkursen, vilket Nya Zeeland bevisar. Mundells idé om att den stor och mera likvid valuta kommer att prissättas mera rationellt än en liten är egentligen inte konstigare än att aktier som omsätts i små mängder är mera volatila än de stora "tunga" bolagen. Ironiskt nog kan detta betyda att ett land som Island borde införa fast växelkurs i syfte att isolera den inhemska ekonomin från externa chocker, eller precis motsatsen till vad Milton Friedman tycks mena. Behöver jag påpeka att jag anser att Mundells nobelpris är vida bättre motiverat än Friedmans.

Skall man härav dra slutsatsen att den norska kronan kommer att tappa i värde? Detta behöver inte nödvändigtvis vara fallet.

Norge har nämligen enorma oljeinkomster och kan med hjälp av dessa manipulera kursen på den egna valutan till praktiskt taget vilka nivåer som helst. Den enda spärren är risken att detta slår ut den egna industrin.

Dessutom skall man beakta att Norge inte omfattas av EU:s jordbrukspolitik. Genom att hindra norrmännen från köp av utländska livsmedel styr man upp valutaflödet på sådant sätt att man kan få en kontinuerligt absurt felvärderad valuta. Därför kan de norska och schweiziska valutorna inte riktigt jämföras med valutor som omfattas av EU:s jordbrukspolitik. Den danska kronan hänger som en jolle efter euron och den enda betydelsefulla valuta som kvarstår i flytande form efter euron och pundet inom EU är den svenska kronan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?