söndag, januari 01, 2006

 

Underlag för framräknande av en "löpande" macflationstakt

2004
jan 32 kr.
feb 32 kr.
mar 32 kr.
apr 32 kr.
maj 32 kr
jun 32 kr.
jul 32 kr.
aug 32 kr.
sep 32 kr.
okt 32 kr.
nov 32 kr.
dec 32 kr.
2005
jan 30 kr. -6,25%
feb 30 kr. -6,25%
mar 30 kr. -6,25%
apr 30 kr. -6,25%
maj 30 kr. -6,25%
jun 33 kr. +3,125%
jul 33 kr. +3,125%
aug 33 kr. +3,125%
sep 33 kr. +3,125%
okt 33 kr. +3,125%
nov 33 kr. +3,125%
dec 33 kr. +3,125%
2006
jan 33 kr. +10%


Det verkligt intressanta är att det löpande snittet för macflationen under 2005 är minus 0,78125%, men att samma tal för perioden februari 2005 till och med januari 2006 blir cirka plus 0,57% och att under innevarande års första fem månader ett antal månader med kraftigt negativ macflationstakt försvinner ur det löpande tolvmånaderssnittet och ersätts med positiva tal på 10%.

Detta innebär att priset på en Big Mac antingen måste sjunka inom en nära framtid eller att inflationstakten kommer att göra ett jätteskutt uppåt. Med tanke på Riksbankens extremt låga och synnerligen inflationsdrivande styrränta framstår det inte som sannolikt att Big Macpriset kommer att sjunka.

Alltså kommer önskemålen om en högre inflationstakt att tillgodoses med råge under innevarande år och då måste Riksbanken rimligen höja styrräntorna för att inte förlora all trovärdighet.

Och så kommer det att visa sig att alltihopa bara var ytterligare en finansiell bubbla. Det är måhända teoretiskt möjligt att bedriva en förnuftig penningpolitik, men eftersom all erfarenhet talar emot att så sker är den bästa lösningen att likvidera Riksbanken en gång för alla och betala Riksbankens skulder i guld samtidigt som insättarskyddet slopas.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?