fredag, januari 06, 2006

 

VärdetransportproblematikenDet ni ser ovan är en skotsk privatemitterad £1-sedel. The Royal Bank of Scotland är helt enkelt skyldig ägaren till sedeln ett en-pundsmynt. En och tvåpundsmynt är de enda valörer som är lagligt betalningsmedel i Skottland. Mynt med mindre valör än ett pund är endast lagligt betalningsmedel för småbelopp och sedlar kan alltid vägras som betalning också om de alltid tas emot.

Jag har föreslagit att svenska staten skulle börja prägla mynt i valörerna 20 kronor och 50 kronor och dessutom föreslagit att Riksbanken omedelbart skulle dra in 500-kronorssedeln och 1000-kronorssedeln, men att man skulle ge 100-kronorssedeln en nådatid pga. av flertalets ovilja mot alltför snabba förändringar. Vid närmre eftertanke menar jag att man borde göra denna nådatid ganska kort.

Jag ber också mina läsare uppmärksamma att svensk rätt faktiskt medger privatemitterade sedlar så länge de kallas skuldebrev och inte sedlar. Svensk rätt är faktiskt betydligt liberalare än till och med den skotska på detta område, eftersom skotska banker är skyldiga att hålla 100% reserver på all sedelutgivning överstigande ett visst och löjligt lågt belopp som inte justerats sedan 1845. Reserverna skall hållas i sedlar emitterade av Bank of England och av detta skäl emitterar Bank of England särskilda sedlar med valören en miljon pund. Enligt svensk rätt finns inga sådana begränsningar, eftersom all eventuell privat sedelutgivning skulle falla under skuldebrevslagen.

Skulle det visa sig att det svenska samhället inte är moget för att leva utan sedlar gå det alltså bra för bankerna att fylla bankomaterna med skuldebrev och då hamnar ansvaret för sedelhanteringen helt och hållet på bankerna. Riksbanken försörjer ju då landet endast med mynt också om det största myntet skulle vara ett 50-kronorsmynt.

Somliga invänder kanske att det skulle vara rörigt med olika typer av sedlar emitterade av olika banker. Jag svarar att om skottarna klarar av att leva i ett sådant kaos klarar vi svenskar det också.

Å andra sidan är förstås den största poängen att bankerna äntligen skulle se till att göra korthanteringen avgiftsfri. Bankerna skulle förmodligen inte vara särskilt benägna att börja bygga upp egna organisationer för hantering av sedlar också om jag kan tänka mig att någon av bankerna skulle göra detta, givet att Riksbanken slutade tillhandahålla sedlar.

Det avgörande är att det inte finns några legala hinder för detta och att Skottland bevisar att ett sådant system kan fungera utmärkt i dagens värld.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?