lördag, januari 14, 2006

 

Växthuseffekten

Vår tids största skröna är förmodligen sagan om den så kallade växthuseffekten. För att förstå vad denna saga handlar om måste man först och främst förstå att ett av den moderna vänsterns största hatobjekt är privatbilen. Det är jättehemskt att normalinkomsttagare har möjlighet att ha bil och detta hemska faktum måste till varje pris bekämpas.

Detta har bland annat lett till att vi har drakoniska bensinskatter och absurda hastighetsbegränsningar, samtidigt som man ständigt söker argument för att inte investera i den absolut säkraste och snabbaste vägformen nämligen den underbara motorvägen. Visste ni att risken för en dödsolycka alltid är cirka 10 gånger högre på en väg med mötande trafik och att detta gäller också i jämförelse med motorvägar utan hastighetsbegränsning.

Dessutom är det faktiskt så att en modern bil endast släpper ut närmast försumbara mängder verkligt giftiga gaser. Det vill säga: Genom bra infrastruktur och modern teknik kan man skapa trafiksystem som är snabba säkra och dessutom i det närmaste ofarliga för den mänskliga hälsan. Så bra får det inte vara.

Därför uppfinner miljörörelsen den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten går ut på att en av de mest grundläggande förutsättningarna för att inte mänskligheten inte skall dö ut nämligen koldioxiden helt plötsligt förvandlats till ett ohanterligt hot mot vårt klimat. Hela världen kommer att förvandlas till en bastu om inte folk slutar köra bil.

Hade det sipprat dricksvatten ur avgasrören hade naturligtvis miljörörelsen uppfunnit drunkningseffekten.

På 80-talet talade miljörörelsen om skogsdöden och bilismen var förstås orsaken till också detta trots att det växer gröna fina buskar mellan mitträckena på Autobahn.

Men nu har det kommit riktigt intressanta nya fakta om att skogen producerar koldioxid. Ja, ni läste rätt. I konsekvensens namn borde miljörörelsen nu kräva statligt finasierade kalhyggen i syfte att avvärja det oerhörda hot mot miljön som våra skogar innebär.

Läs mer på följande länk.

http://www.svt.se/texttv/ (s.110)

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?