söndag, februari 19, 2006

 

Norskt EU-inträde alltmer osannolikt

Enligt vad som framgår av nyhetsflödet är stödet för Höyre mycket svagt i Norge. Höyre är det mest EU-vänliga partiet i norsk politik. Arbejderpartiet är enligt opinionsundersökningarna obetydligt större än Fremskrittspartiet.

Det finns två saker som förmodligen måste inträffa innan det kan bli tal om en norsk anslutning till EU. Det ena är att både Höyre och Arbejderpartiet står starka samtidigt. Det andra är att mittenpartierna Venstre och Kristelig Folkeparti byter fot i EU-frågan.

Det första verkar mycket osannolikt och det andra skulle säkerligen få till följd att mittenpartierna skulle splittras.

Att Fremskrittspartiet går framåt är nog också en indikation på att Höyre uppfattas som alltför EU-vänligt. Fremskrittspartiet är nämligen ganska återhållsamma i EU-frågan och den dominerande uppfattningen tycks vara att Norge gör bäst i att stanna utanför också om enstaka EU-vänner finns i partiet.

Ju längre tiden går framstår också all skräckpropaganda om hur utanförskapet skulle påverka Norge som desto mera absurd. Alltså kommer troligen ytterligare tio års utanförskap att avföra frågan från den politiska dagordningen och det är mycket värdefullt att Norge finns innanför EES-samarbetet, men utanför EU därför att EES kan ses som ett mellanting mellan att vara med i EU och ändå inte. Pga. att EU-land som lämnar EU inte automatiskt lämnar EES-samarbetet är ett EU-utträde en högst odramatisk sak och skulle bara det osannolika hända att ett enda aldrig så obetydligt EU-land, t.ex. Lettland eller Malta, skulle lämna EU kommer detta förmodligen att kunna liknas vid att dra proppen ur ett badkar. Helt säkert kommer Sverige att tillhöra de fem första länderna om det blir en våg av utträden.

Norges "halv-utanförskap" är en viktig komponent för oss som hoppas på ett svenskt utträde. Ja, vi elsker dette landet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?