torsdag, februari 23, 2006

 

Rättelse

I det förra meddelandet skrev jag om ett förslag till penningpolitisk norm, men i hastigheten insmög sig ett allvarligt fel.

Big Mac-normen ser ut på följande sätt och ingenting annat.

Så länge en Big Mac kostar 33:00 kronor eller mer skall styrräntorna HÖJAS en kvarts procentenhet per månad.

Så länge en Big Mac kostar 32:99 kronor eller mindre skall styrräntorna SÄNKAS en kvarts procentenhet per månad.

Om ni läser föregående text med vetskapen om att jag blandade ihop begreppen blir den betydligt mera lättbegriplig.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?