onsdag, februari 08, 2006

 

Värnpliktig dödad

Enligt Svenska Dagbladet har en värnpliktig dödats i samband med en militärövning. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11776384.asp

Jag beklagar det inträffade och framför mitt deltagande till den värnpliktiges anhöriga och kamrater. Samtidigt vill jag gärna framföra att det inträffade är ett utomordentligt starkt skäl att slopa värnplikten. Det är inte rimligt att någon enda människa tvingas utföra arbete han eller hon inte vill utföra, om det inte utgår en marknadsmässig ersättning för besväret. Självfallet kan människor tvingas ta arbeten de inte vill utföra därför att de måste försörja sig, men att genom legalt tvång tvinga någon att utbilda sig till soldat är inte värdigt ett civiliserat samhälle.

Självfallet borde soldatyrket vara ett yrke bland andra yrken och soldater ha en lön som motsvarade arbetets natur. Man kan visserligen komma till den slutsatsen att värnplikt kan bli nödvändigt i en krigssituation, men då bara som en yttersta nödlösning. Och vad det anbelangar torde väl ett land värt att försvaras få många frivilliga soldater i händelse av krig.

Slopa värnplikten!

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?