måndag, mars 13, 2006

 

Dödsstraff

Rent principiellt har jag ingenting mot dödsstraff. Har man uppsåtligen berövat en annan människa livet har man gjort sig kvalificerad för avrättning. Å andra sidan finns ju alltid den mycket goda invändningen att om någon i efterhand genom en ny omständighet bevisas vara oskyldig är ju möjligheterna till återupprättelse obefintliga om den på felaktiga grunder avrättade redan är död.

Å andra sidan kan man fråga sig om man skall låsa in en misstänkt brottsling i de fall då det inte är ställt bortom varje rimligt tvivel att den misstänkte faktiskt är skyldig till mord.

Som jag förstått saken är det ställt bortom varje rimligt tvivel att Helge Fossmo är skyldig till mord. Således är han moraliskt och juridiskt kvalificerad för avrättning. Och då läser man i tidningen att denne nu är i färd med att skapa en egen hemsida på internet.

Visst vore det då bättre med avrättning. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12082710.asp

Comments:
Vad är det som gör att du anser att vi, staten, har rätt att ta ett liv och därmed göra oss skyldiga till samma smutsiga händer som mördaren har?

Varför har en mördare per automatik "kvalificerat" sig för avrättning?

Jag vill veta! Personligen anser jag att människans rätt til liv är och ska vara okränkbar, men att vi även ska ha rätten att besluta om när det ska ta slut. På egen hand.
Dödsstraff är att förminska människovärdet anser jag. Livstids fängelse är ett mycket bättre straff.

Mvh

Nicke

http://blogg.lo.se
 
Jag anser helt enkelt att en människa som uppsåtligen dödat en annan människa förverkat sin rätt till liv. Detta är ett axiom.

Samtidigt menar jag att det finns ett starkt skäl att inte avrätta sådana som är skyldiga till överlagt mord och skälet är att om personen genom en vid tiden för rättegången okänd omständighet bevisas oskyldig så finns det absolut inga möjligheter att gottgöra den på felaktiga grunder avrättade.

Däremot anser jag utan tvekan att man kan förverka sin rätt att leva och att livstids fängelse inte skall ses som något annat än en form av dödsstraff, då ju brottslingen skall dö i fängsligt förvar.
 
Respekterar man inte principen om rätt till liv kan man inte göra anspråk till detta själv.

Jag föreslår dock att "dödsstraff" i lagens mening ska betyda 10 års fängelse följt av avrättning. Detta för att nya bevis ska hinna sippra in vid felaktiga domar.
 
Oavsett hur man vrider och vänder på saken menar jag att det står helt klart att det finns människor som gjort sig förtjänta av avrättning, men om man verkligen skall avrätta dem eler endast låsa in dem för tid och evighet är en annan femma.

Permission eller frigivning bör dock under inga omständigheter komma i fråga för personer skyldiga till uppsåtligt mord.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?