fredag, mars 03, 2006

 

Det blev visst lite fel

Jag publicerade just en text som jag kort dessförinnan strukit. Anledningen härtill var att denna text illustrerades med en bild som jag publicerat utan upphovsmannens tillåtelse. Jag ber än en gång AP om ursäkt och hoppas att min snabba reträtt skall avhålla dem från att väcka tvistetalan för den tid bilden var publicerad utan deras tillåtelse. På heder och samvete försäkrar jag att det inte kan ha rört sig om mer än någon minut och hoppas att ingen annan än jag råkade se bilden.

I hasten med att rätta till felet blev det ingen rubrik och texten tycks något svårbegriplig om man inte känner till dess historik.

Det är en väldigt intressant fråga om man kan äga icke-fysiska objekt som utan svårighet låter sig kopieras, men i det här fallet kan man ju alltid anse att den som tittar på en bild med upphovsmannaskydd ingår ett faktiskt avtal med upphovsmannen om att inte sprida bilden utan dennes tillåtelse.

Jag vidhåller min tidigare offentliggjorda uppfattning om att den somaliska anarkin kommer att bevisa om det finns några möjligheter att skydda immateriell äganderätt i en situation där staten i den skepnad vi känner den har kollapsat och menar att den somaliska anarkin får utgöra den immateriella äganderättens historiska eldprov.

För tillfället finns helt säkert ingen immateriell äganderätt i det anarkistiska Somalia, men man kan tänka sig att den kommer att återuppstå även om Somalias totala politiska fragmentering består. Det vill säga: Internationella koncerner kan exempelvis införa investeringsblockad i de zoner där de uppfattar att den immateriella äganderätten ej skyddas och därigenom framtvinga att olika krigsherrar upprättar skydd för varumärken och annat sådant. Företagen kan också bilda karteller som förhandlar med krigsherrarnas karteller för att upprätta ett enhetligt skydd av immateriell äganderätt inom ett otal zoner.

Det är också möjligt att ingen kommer att finna det mödan värt att skydda immateriell äganderätt och att samhället kan fungera utan immateriell äganderätt. Det avgörande är om ett samhälle kan fungera och rent av bli ekonomiskt sofistikerat utan immateriell äganderätt. Är detta möjligt kommer troligen ingen immateriell äganderätt att uppstå, men är det omöjligt kommer den troligen att uppstå. Time will tell.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?