torsdag, mars 30, 2006

 

Det är till och med värre

Så här skriver läkaren Mattias Larsson om EU:s protektionism:

"Varför betala mer för att göra de fattiga fattigare och de rika rikare när vi genom att betala mindre kan ge de fattiga en chans?"

Jag tycker självfallet att det är lovvärt med alla initiativ mot protektionism. Jag ser gärna mitt dyra fosterland översvämmat med billiga importvaror och är helt säker på att en starkt bidragande anledning till att vi har det såpass bra som vi inte alltid tänker på är att Sverige en gång i tiden var en utpräglad frihandelsnation och att dessa ränder inte ville riktigt gå ur oss.

Konkurrensen från utlandet är som en disciplin för den inhemska industrin som tvingas vara lika bra eller bättre än någonstans annars på jorden och konkurrensen håller ner priserna och upp handelns vinster. Dessutom skall man inte glömma att fri handel skapar massor av arbetstillfällen i landet som öppnar sig för import och detta därför att ett inflöde av billiga varor befrämjar handeln och handeln är personalintensiv. Man kan leka med den fruktansvärda tanken att Hennes & Mauritz vore hänvisat till svenska varor: Hur många skulle då kunna arbeta i Hennes & Mauritz butiker?

Men Mattias Larsson glömmer en sak när han tycks anse att vi västeuropéer bör tänka oss att offra en del av vår rikedom för att öppna våra marknader för billiga skor och annat från verkligt fattiga länder som Vietnam. Han glömmer att det faktiskt är så att vi blir ännu rikare genom att bidra till att vietnameserna blir något mindre fattiga.

Vi får nämligen mera prisvärda varor i butikerna, handeln gör större vinster, handeln sysselsätter fler och vietnameserna får inkomster som de sätter i omlopp, vilket i sin tur ökar efterfrågan på konkurrenskraftiga europeiska produkter.

Säkerligen kan Mattias Larsson ha rätt om han menar att en strukturomvandling kan bli nödvändig inom den industri som slås ut av billig import, men strikt ekonomiskt handlar det om att vi gör valet att inte producera skor till de priser som krävs för att kunna överleva den vietnamesiska konkurrensen. Om den europeiska skoindustrin inte överlever vietnamesisk konkurrens beror alltså på att vi lever i välstånd som bara blir mindre genom att begränsa importen.

Och som jag redan påpekat kommer fri handel att skapa fler arbetstillfällen inom den inhemska handeln i Europa än den förstör inom vår industri.

Frihandel gör de rika rikare och de fattiga mindre fattiga. Fri handel har bara vinnare.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?