måndag, mars 13, 2006

 

Fri invandring

Scaniachefen Leif Östling anser att Sverige utan vidare har plats för 20 miljoner invånare och antyder att Göran Persson skulle vara rasist. Läs mer på följande länk.

http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=814620

Jag håller med om att Sverige skulle kunna ha betydligt fler invånare och anser att Sverige skulle kunna liberalisera invandringspolitiken radikalt. Jag menar att vi borde eftersträva att all världens medborgare skulle kunna invandra lika enkelt som icke-nordiska EU och EES-medborgare kan redan idag.

De vidöppna gränserna mot Polen har ej medfört någon flod av ovälkomna invandrare utan istället har ett ganska begränsat antal sökt sig hit och i dessa fall är det säkert fråga om människor som är till stor nytta för sina arbetsgivare. Jag tror egentligen inte att detta är så värst mycket konstigare än att vi inte ser en okontrollerad migrationsflod mellan Karlstad och Mariestad, trots att folk får flytta fritt mellan Karlstad och Mariestad.

Självfallet blir det hela lite mer komplicerat när det handlar om länder som är väsentligt fattigare än Sverige, men det borde inte finnas några skäl alls för Sverige att omedelbart införa lika liberala regler som gäller vis-a-vis Polen gentemot all världens länder som är rikare än Polen. Då skulle USA, Australien, Kanada, Japan, Hong Kong och många andra länder innefattas. En poäng med detta vore att de svenska feministerna kunde glädja sig med att alla kvinnor i rika arab-länder skulle ges möjlighet att leva i Sverige, som väl får anses betydligt mindre patriarkalt än Saudi-Arabien.

Jag anser att denna frihet också bör innefatta alla fattiga länder, men inser att det är politiskt mindre gångbart att arbeta för fri invandring från Nigeria. Å andra sidan ser vi att svenska företag ständigt flyttar produktion utomlands. Här i Vårgårda skall Autoflator flytta produktion till Rumänien. Hade Sverige istället haft öppna gränser mot Rumänien hade man kunnat flytta rumäner hit istället. Och vad det anbelangar kunde rumäner praktiskt taget helt okontrollerat invandra till Sverige under första halvåret 1990. Idag är praktiskt taget alla rumäner "integrerade" i det svenska samhället. Hur hade det gått om Sverige fortsatt att ha öppna gränser mot Rumänien? Hade Sverige omvandlats till ett fattigare land? Jag tror tvärsom att Sverige hade gynnats av öppna gränser. Svenska företag hade haft bättre tillgång till arbetskraft och det hade funnits en större avsättning på den inhemska marknaden. Supply creates it's own demand.

Alltså bör alla gränser öppnas och endast uppenbart kriminella utvisas. Också här bör man vara återhållsam, eftersom vi inte utvisar svenska bankrånare till Somalia. Principen om likhet inför lagen ger vid handen att man rent av inte borde utvisa ens kriminella utlänningar.

Att helt öppna Sveriges gränser mot alla länder med något sånär god ekonomi torde vara okontroversiellt och borde kunna göras omedelbart. Sedan kan vi gå vidare med fattigare länder och så länge inte nationen skakas i sina grundvalar kan vi fortsätta öppna gränserna.

Vad gäller invandring från icke-nordiskt EU/EES-land finns vissa begränsningar såtillvida att man måste kunna visa skäl och kunna påvisa att man kan försörja sig. Detta räcker uppenbarligen för att inte miljontals polacker skall flytta till Sverige.

Visste ni förresten att det - under 2005 - inflyttade fler danskar än polacker till Sverige? Detta säger något om proprtionerna i denna fråga. Öppna gränser borde vara möjligt och fördelarna är uppenbara. Når vi dithän att all världens stater praktiserar öppna gränser tror jag att världsfreden är säkrad för all framtid.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?