onsdag, mars 01, 2006

 

HAX upponervända värld

Så här skriver "liberalen" HAX:

"Staten och religionen"

"I Sverige råder religionsfrihet. Alla religiösa samfund står fria från staten. Folk får tro på precis vad de vill. Eller låta bli.Därför vore det kanske en god idé att slå fast att offentlig maktutövning och verksamhet inte skall ta några religiösa hänsyn.Vill kristna fundamentalister att deras barn skall undervisas om kreationismen, då får det ske i hemmet eller kyrkan och inte i skolan. Vill judar eller muslimer att deras barn inte skall äta fläskkött, då får de sända med dem skollunch hemifrån de dagar som det serveras fläskgryta. Vill muslimer att pojkar och flickor inte skall få bada i samma simbasäng, då får de bygga en egen simhall. Och så vidare...Religionsfrihet innebär inte att vissa har rätt att kräva att alla skall anpassa sig till ditt eller datt.Viker man från denna princip - då kommer det att uppstå motsättningar och konflikter mellan olika grupper. Och det vore illa. Vi skall ha ett öppet samhälle för alla."


Min kommentar:

Hax lyckas med konststycket att ha så totalt fel att får helt rätt om man bara vänder uppochned på hela resonemanget.

I den nyliberala utopin finns inga offentliga skolor alls. Somliga av de privata skolorna kommer troligen att vara religiöst präglade, andra medvetet ateistiska och ytterligare några agnostiska.

Men så länge vi lever i ett samhälle med offentliga skolor måste faktiskt varje tänkande liberal anse att dessa offentliga skolor måste respektera att somliga anser det vara en synd att äta fläskkött och att andra anser att Darwin hade fel. Alltså måste de offentliga skolorna på ett särskilt sätt ta hänsyn till att det finns religiösa minoriteter, men detta gäller inte för privata skolor där skolan mycket väl kan ha policyn att håna all religion, att förbjuda bön inom skolans område, eller att avfärda kritiken mot Darwins teorier som ren rappakalja, liksom att i en viss skola slöjtvång kan råda och/eller schemalagd psalmsång kan förekomma.

Däremot är det faktiskt så att en offentlig skolas uppdrag är att i högsta möjliga grad ställa sig neutral inför religion och därav följer att en offentlig skola måste visa särsklit stor hänsyn till olika religioner och den syn dessa religioner, eller filosofiska riktningar har på olika frågor. Självfallet måste denna respekt också inkludera agnosticism och ateism.

HAX brukar skriva något om att sluta tro och börja tänka. Jag tänker fortsätta tro, men ber ödmjukast HAX börja tänka.

Comments:
Bara ett exempel på när offentlig verksamhet leder till konflikter och godtycklighet... Så länge verksamheten är offentlig kan man inte få en bra lösning.
 
Problemet är att en lösning som skall passa alla till slut inte passar någon.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?