lördag, mars 11, 2006

 

I huvet på Nils Lundgren

Se denna intervju med Nils Lundgren på följande länk.

http://www.tv4.se/player/categories.aspx?treeId=1010&pid=38795&more=1

Jag tror att Nils Lundgren drömmer om att miljöpartiet skall ramla ur riksdagen och att junilistan skall ta över miljöpartiets vågmästarroll i riksdagen. Sedan tänker sig den gode Lundgren att han skall sälja sig dyrt till den maktgalne godsägaren, med. dr. h. c. G. Persson och att denne skall regera vidare beroende av Nils Lundgren, som då blir landets faktiske ledare.

Det är tänkbart att Nils Lundgren får ihop denna genialiska plan, men det finns några aber. Ett problem är att det blir svårt för Nils Lundgren att konkurrera ut miljöpartiet, då ju junilstan faktiskt är för medlemskapet.

Ett annat aber är att många av dem som röstade på junilistan i tron att partiet var emot EU-medlemskapet nu vet bättre. Om man justerar ned junilistans röstetal från europaparlamentet till vad som gäller vid normalt valdeltagande hamnar man på 6-7%. Om stödet minskar på grund av missnöjet med att junilistan faktiskt är för medlemskapet är man under riksdagsspärren.

Resultatet kunde till och med bli att miljöpartiet ramlar ut, att junilistan snubblar på riksdagsspärren och slutligen att Fredrik Reinfeldt kommer att leda en regering med bekväm riksdagsmajoritet. Å andra sidan ger godsägaren med. dr. h. c. G. Persson intrycket av att vara säker på att få regera vidare. Detta kan tyda på att godsägaren, med. dr. h. c. G. Persson har en hemlig plan. Varuti denna består kan man bara spekulera om. Jag misstänker att det kan finnas en plan på ett "dreamteam", dvs. s+m=sant.

Exakt var vi hamnar kan ingen förutse.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?