måndag, mars 20, 2006

 

Länge leve Lettland!


Enligt ett meddelande från min vän Normunds Grostins, som leder det euroskeptiska partiet i Lettland avtar stödet för medlemskapet stadigt i Lettland. I november förra året låg stödet på 32,4%, i december på 30,2%, i januari på 29,6% och i februari på 27,1%. Det råder ingen tvekan om att grundorsaken till missnöjet är att EU:s jordbrukspolitik snabbt drev upp livsmedelspriserna i Lettland vid landets anslutning till EU. Jag hoppas på ett lettiskt utträde.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?