söndag, mars 19, 2006

 

Radiotips

Idag söndagen den 19 mars sänds på P1 ett radioprogram som handlar om hur flyktingar som fått asyl nu utvandrar till Storbritannien i jakten på arbete. I Storbritannien hittar de tydligen arbete, men dessvärre inte i Sverige.

Sändningen kommer att repriseras kl. 15.25 20 mars och kl. 01.20 21 mars.

Detta är också synnerligen intressant därför att Storbritannien med min mätmetod faktiskt, sedan 2003, har världens lägsta inflationstakt. Jag återkommer till detta.

Comments:
Storbritannien har också betydligt lägre skatter, runt 30-procentig täckningsgrad för kollektivavtal (Sverige någonstans över 90 %) och mindre reglerad arbetsmarknad. Inte konstigt att man får jobb där.
 
Jag har svårt att avgöra vad som är den avgörande faktorn bakom att Storbritannien har en blomstrande arbetsmarknad, men jag menar också att man måste inse att en rimligt värderad valuta är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad.

Storbritannien hade också arbetslöshet då pundet var övervärderat gentemot D-marken, även om skatterna var lägre och så vidare. Storbritannien har dessutom lagligt reglerad minimilön, vilket Sverige inte har.

Däremot stämmer det säkert att en bidragande faktor till Storbritanniens ekonomiska uppsving är de måttliga skatterna. Också många svenskar arbetar i Storbritannien.

Den mest fascinerande aspekten är väl att folk drar dit där utsikterna att finna arbete och utkomst är störst och att migrationsströmmar redan idag är en faktor somliga politiker måste ta hänsyn till.

Många östeuropeiska länder har idag s.k. plattskatt. Detta betyder att skattesatsen är oberoende av hur mycket eller lite man tjänar. Ett land som inte har det är Polen. Man kan tänka sig att Polen blir mer eller mindre tvingat att införa plattskatt den dag den västeuropeiska arbetsmarknaden öppnas helt för polacker och detta därför att polska företag har sämre lönebetalningsförmåga än sina konkurrenter i västeuropa och att därför den polska regeringen blir tvungen att införa plattskatt för att nettolönerna för dem som väljer att stanna i Polen blir något högre.

Detta vore verkligen intressant, eftersom då Tyskland gränsar till ett land med plattskatt. Den dag Tyskland inför plattskatt kommer det inte att ta särskilt lång tid innan resten av Europa gör det också.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?