lördag, mars 18, 2006

 

Rättelse

Så här stod det i föregående text:

Sedan menar jag att det är empiriskt fastställbart att en Big Mac bättre avspeglar inflationens inhemska komponenter betydligt bättre än konsumentprisindex. Från 1991 till 1999 föll priset på en Big Mac från 24 till 26 kronor, trots att kronan försvagades dramatiskt under denna tid. Big Mac bevisar att det under denna tid ej rådde någon beaktansvärd inflationsrisk relaterad till den inhemska kreditexpansionen.

Så här var det tänkt att det skulle stå:

Sedan menar jag att det är empiriskt fastställbart att en Big Mac bättre avspeglar inflationens inhemska komponenter betydligt bättre än konsumentprisindex. Från 1991 till 1999 föll priset på en Big Mac från 26 till 24 kronor, trots att kronan försvagades dramatiskt under denna tid. Big Mac bevisar att det under denna tid ej rådde någon beaktansvärd inflationsrisk relaterad till den inhemska kreditexpansionen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?