tisdag, mars 21, 2006

 

Självmål

Enligt uppgift har regimen i Vitryssland börjat gripa regimkritiker. Läs mer på följande länk.

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,67184468___,00.html

Jag är helt säker på att den vitryska regimen gör ett präktigt självmål på detta sätt. Genom att gripa regimkritikerna visar regimen svaghet istället för att spela på ett påstått eller verkligt folkligt stöd.

Vad Sverige borde göra är att avskaffa visumtvånget för vitryssar och ta emot asylsökande. Vi har ingen moralisk rätt att kritisera den vitryska regimen så länge vi inte erbjuder oppositionen skydd.

Det positiva man kan se i det som nu händer är att regimen visar svaghet och att detta betyder att den prognosticerar sitt eget fall. Jag tror att det vore mycket bra och lyckligt om den viteryska regimen kunde falla samman på ett fredligt och odramatiskt sätt. Saknar egimen folkligt stöd och har man förlorat respekten för regimen är detta bara en tidsfråga. Förhoppningsvis skall inte alltför många bli lidande under den närmsta tiden.

Och Sverige måste absolut bereda sig på att ta emot asylsökande.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?