torsdag, mars 02, 2006

 

Sverige ut ur EU!Ytterligare argument att lämna EU lämnas på följande länk.

http://euobserver.com/9/20978

Som jag påpekat vid ett flertal tillfällen berövar EES-avtalet oss praktiskt taget alla argument för ett fortsatt EU-medlemskap. Den enda risken är att nykterhetsivrarna får mer att säga till om inom politiken, men mindre i människors hjärtan. Jag är visserligen inte nykterist, men en liberal alkoholpolitik och obegränsade möjligheter att välja alkoholismen som livsinnehåll vitaliserar nykterhetsrörelsen och ger den till och med ett existensberättigande.

Å andra sidan överväger fördelarna med att lämna EU.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?