fredag, mars 24, 2006

 

Tråkiga nyheter från Mogadishu

Enligt DN har under den senaste tiden strider förevarit i Mogadishu. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=531671

Jag har svårt att bedöma vilka konstellationer som finns i Somalia och det är oklart vem som stöder vem. Är det däremot så att USA stöttar en viss organisation och att detta är ett skäl till oron i landet är detta djupt beklagligt. Amerikansk inblandning rubbar jämvikten mellan dem som gör anspråk på makt och en ojämvikt härvidlag riskerar att få fruktansvärda följder.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?