söndag, maj 14, 2006

 

Kriget mot terrorism


Det finns en man som heter George Bush. Han tror på fullt allvar att några islamististiska milismän i Mogadishu utgör ett hot mot världens ledande supermakt och därför förser denne paranoide härskare dessa milismäns motståndare med pengar och ammunition.


Resultatet av George Bushs arbete för att sprida demokrati och mänskliga rättigheter även till avlägsna delar av jorden kan ni studera på bilden ovan. Det hela är så till den grad motbjudande och chockerande att man rent av vill kräkas. Det faktiska resultatet är väl att ingen enda människa gör ens i närheten så mycket som George Bush för att understödja och uppmuntra islamisk extremism.

Låt somalierna vara i fred och i vad mån de bråkar med varandra är det uppenbart att så länge inget rikare land understödjer någon av de rivaliserande grupperingarna klarar inte någon av dessa av att rubba maktbalansen i landet och så länge maktbalansen består tycks fred råda.

Jag säger inte att det inte kan uppstå oroligheter utan USA:s hjälp, men det verkar uppenbart att oroligheterna kommer att förbli synnerligen begränsade så länge ingen gruppering får ett tillskott av vapen, pengar och ammunition utifrån.

Det finns många rapporter om att det ekonomiska livet i Somalia blomstrat under senare år. Det är visserligen sant att Somalia är ett av världens fattigaste länder, men om man jämför Somalias ekonomi med andra fattiga länder i Afrika verkar bilden av Somalia ganska ljus. Frånvaron av statsmakt i konventionell bemärkelse har befriat marknadskrafterna och ingen av de rivaliserande grupperingarna har varit stark nog att rubba maktbalansen. Freden och frånvaron av skatter och regleringar har fört med sig ett ekonomiskt uppsving.

Jag tror att det är tillräckligt om resten av världen struntar i Somalia. Somalierna klarar säkert av att lösa sina tvister utan inblandning utifrån. Säkerligen skulle utländska hjälporganisationer kunna göra en stor insats för att hjälpa dem som drabbats av kriget, men en första förutsättning för att dessa skall kunna arbeta i landet är fred och så länge USA pumpar in pengar och ammunition till somliga kommer nog oroligheterna att bestå. Dessutom uppstår måhända en verklig risk för att islamistisk extremism skall växa sig stark.


Comments:
Den här analysen va lika ihålig som en schweizerost. Varför ge sig i kast med nåt man inte har koll på?
 
Var god leverera sakargument.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?