fredag, maj 12, 2006

 

Valutakurser

£1=13,74
$1=7,27
€1=9,37
1 norsk krona=1,21

En mycket intressant observation är att det brittiska pundet stärkts gentemot samtliga valutor utom den norska kronan, trots att priset på en Big Mac höjts i Storbritannien.

Borde det inte vara tvärsom? Jo, och sett under ett längre tidsperspektiv är det utan tvekan så, vilket jag visat på i tidigare texter.

Detta bevisar också hur missvisande inflationstalen är eftersom inflationen på kort sikt påverkas huvudsakligen av växelkursrörelser. Om Bank of England ser till inflationstalen påverkas dessa nu av pundets styrka och pundets styrka beror på att den ökande macflationen leder till förväntningar om räntehöjningar med den påföljden att pundet stärks och den uppmätta inflationen minskar när den verkliga inflationen faktiskt ökar och Bank of England borde höja styrräntorna. Ser man däremot endast till en Big Mac får man adekvat information.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?