söndag, maj 28, 2006

 

Även blinda hönor..................

Miljöpartiet vill att Sverige lämnar EU. I och för sig är detta förmodligen inte sant eftersom miljöpartisterna i likhet med alla andra politiker vill ha så stora möjligheter som tänkas kan att göra karriär, fara på meningslösa konferenser och lyfta feta traktamenten.

Å andra sidan är det tämligen riskfritt att driva frågan om ett svenskt EU-utträde eftersom ett sådant får bedömas som ytterst osannolikt i nuläget, trots att en stor del av svenska folket vill lämna EU.

Alltså kan man driva något man egentligen inte vill driva och på detta sätt säkrar man den politiska överlevnaden åt en sekt som eljest ej skulle ha någon chans till överlevnad. Hade junilistan drivit ett svenskt EU-utträde hade miljöpartiet varit fullständigt chanslöst, men nu gör junilistan inte detta och då har junilistan heller inga chanser. Övriga partier har alltså sig själva att tacka för att mp har den maktställning det har.

Å andra sidan kan man alltid hoppas att junilistan skall "sno" tillräckligt många röster från mp för att mp skall åka ut ur riksdagen, men att antalet röster för junilistan ej lyfter junilistan över 4%-spärren. Samtidigt är jag säker på att junilistans EU-kritik är så mild och förvirrad att s.k. vanligt folk ej uppfattar skillnaden mellan dem och övriga EU-positiva partier. S.k. vanligt folks begåvning skall ej underskattas och s.k. vanligt folks bristande intresse inför junilistans vaga EU-kritik är en helt natutrlig och sund reaktion.

För övrigt är koldioxid lika ofarligt antingen det kommer från en åsna eller en bil. Läs mer om mp på följande länk.

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,67426366___,00.html

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?