fredag, juni 02, 2006

 

George W. Bush - Vår tids största geni?

Ovanstående skall uppfattas som en sarkasm.

Jag skulle vilja granska USA:s politik i Somalia och visa på hur USA:s regering är medskyldig till ett blodbad och därvid dessutom lyckas motverka sina egna intressen.

USA:s regering misstänker att det laglösa Somalia används av Al-Qaida som bas för att utbilda terrorister. Därför konsulterar man några allmänt råbarkade typer i Somalia som får till uppdrag att bekämpa detta.

Förmodligen använder de krafter man konsulterat i Somalia endast de medel man får av Uncle Sam för att stärka sin egen militära makt, vilken i sin tur används för att bygga upp vägspärrar och kassera in passeravgifter. Men är Uncle Sam korkad nog att öpnna plånboken finns ju ingen anledning att tacka nej.

Härvidlag bör också beaktas att det sägs att ingen av de grupperingar som strider i Somalia ansågs ha någon större förmåga att kunna finansiera en väpnad konflikt mer än några få dagar. Detta förhållande hade skapat en viss terrorbalans i skuggan av vilken ett visst mått av stabilitet tycktes ha utvecklats.

Då framstår det som minst sagt ogenomtänkt att rubba maktbalansen genom att förse somliga med vapen, ammunition och pengar. I all synnerhet framstår detta som ogenomtänkt då det är fullt tänkbart att tanken på Al-Qaida-celler i Somalia rent av inte är något annat än rena hjärnspöken hos amerikanerna.

Icke desto mindre intervenerar Uncle Sam via olika kanaler och snart är blodbadet ett faktum. Så snart maktbalansen rubbats tycks dessutom en kedjereaktion av instabilitet bryta ut.

Dessutom har Uncle Sam lyckats få somalierna mot sig och somalierna går nu ut på gator och torg och ropar anti-amerikanska slagord. Jag har stor förståelse för att en somalier som kanske fått livslånga men eller sett en nära släkting lemlästas applåderar en terroristatack riktad mot USA. Läs mer om de anti-amerikanska manifestationerna på följande länk.

http://www.shabellenews.com/news/ne1070.htm

Comments:
love shayari in english

 
GBWhatsApp
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?