tisdag, juni 06, 2006

 

Piratpartiet inget alternativ

Med tanke på att jag blivit alltmer kritisk till tanken på immaterialrätt tog jag en titt på Piratpartiets hemsida då jag tänkte tanken att detta möjligen kunde vara något. Så är emellertid ej fallet. Läs följande citat från deras program:

"Förbud mot DRM
Så kallade DRM-tekniker, eller Digital Restrictions Management, begränsar redan idag många av våra lagliga rättigheter att kopiera och använda kultur. Trenden är att mediabolagen bygger in fler och fler tekniska spärrar mot fritt användande i sina produkter. Då spelar det ingen roll vad lagstiftaren säger ska vara tillåtet. Så länge DRM är lagligt hamnar den verkliga makten ändå hos en liten krets av storföretag inom media.
Därför behövs ett förbud mot DRM-tekniker. Frankrike har redan ett sådant förbud. Kan de så kan vi. "

Detta är naturligtvis en helt absurd inställning givet att man ifrågasätter immaterialrätten och hyllar den kreativa friheten. Alldeles självklart bör producenter av skivor och eller vad som helst vara helt fria att vidta naturliga åtgärder syftande till att försvåra kopiering.

DRM-teknik är ett naturligt sätt att försvåra kopierandet av immateriell egendom och den frihet jag hyllar inkluderar självfallet friheten att använda sig av DRM-teknik. Dessutom kan man ur liberal synvinkel självfallet inte se några skäl att inskränka upphovsmannens och köparens frihet att teckna bindande avtal som innebär begränsningar i möjligheterna att sprida det material man köpt och om man skapar teknik avsedd att underlätta bevisningen av kontraktsbrott finns inget att säga om det.

Friheten att vara kreativ måste självfallet inkludera friheten att fritt skapa och använda ny teknik och om piratpartiet vill förbjuda DRM-teknik har piratpartiet satt sig i samma båt som sina motståndare.

Comments:
De borde nöja sig med att ta bort det förbud mot kringgående av DRM som nu finns i lagen. Det finns ingen bra anledning till att DRM ska ha ett speciellt skydd i lagen, det är ju vad användaren gör efter att ett eventuellt kopieringsskydd kringgåtts som kan vara lagligt eller olagligt.

Och i praktiken fungerar ju DRM mest som ett hinder för mindre avancerade användare att göra rimliga saker med sina grejer, som att rippa skivor till MP3-spelaren eller kolla på DVD i Linux.
 
Jag håller med dig till 100%. Lagar och regler skall begränsas till ett minimum och samtidigt skall full avtalsfrihet råda. Vill man att det skall råda full frihet för kreativiteten skall förstås samma frihet gälla dem som försöker skydda "immateriell egendom" med olika tekniska påfund. Därför är den mest genomtänkta ståndpunkten att förbudet mot kringgående av DRM slopas, men att DRM tillåts. Som jag tidigare sagt innebure deras tänkta förbud av DRM en oaceptabel inskränkning av friheten att använda sig av tekniska påfund. Eftersom de förordar en upplösning av patenträtten - som innebär att man begränsar rätten att använda en viss typ av teknik - är det fullständigt inkonsekvent att sedan kräva förbud mot användandet av DRM-teknik.

Jag ber att få tacka för ditt utmärkta inlägg.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?