söndag, juni 18, 2006

 

Ytterligare en användning av BigMac-index

Jag har roat mig med att räkna fram ett BNP per capita där det lokala priset på en Big Mac används som metod för att justera bruttonationalprodukten per capita för den inhemska prisnivån.

Det betyder ungefär följande. Om ett land har väldigt hög BNP per capita räknat i dollar, men samtidigt priset på en Big Mac är väldigt högt i det landet betyder detta att landets påstått höga BNP i själva verket kanske är något mindre. En intressant sak är att om man använder sig av denna metod har helt plötsligt Sverige högre BNP per capita än det oljerika Norge.

För att få fram ett riktigt tal måste man då använda sig av ett BNP-mått som ej justerats för köpkraftsparitet på något annat sätt. Sedan multipliceras BNP med dollarkursen och sedan divideras detta tal med priset på en Big Mac och sedan med folkmängden.

Här kommer den kanske något förvånande topplistan över länder med hög "Big Mac-korrigerad" BNP per capita.

1. Hong Kong 16165
2. Japan 16132
3. USA 13339
4. Österrike 12938
5. Australien 12185
6. Tyskland 11926 (Västra Tyskland har förmodligen mycket högre än så.)
7. Nederländerna 11885
8. Schweiz 11514
9. Kanada 11483
10. Storbritannien 10754
11. Frankrike 10661
12. Belgien 10309
13. Italien 9960
14. Finland 9940
15. Danmark 9650
16. Sverige 8935
17. Norge 8846
18. Spanien 8466
19. Nya Zeeland 7407
20. Grekland 7204
21. Portugal 6317

Om någon invänder att statistiken blåser upp BNP per capita i länder med lågt Big Mac-pris svarar jag att det är just det som är meningen. Min sammanställning kan vara behäftad med vissa fel och statistiken gör inte anspråk på att vara allomfattande. Kanske finns det länder som borde vara med i denna lista, men som inte gör det.

En mycket intressant sak är att Sveriges BNP per capita har fallit cirka 1000 enheter sedan 1999. Detta beror uteslutande på Riksbankens expansiva penningpolitik och dessutom är det min bestämda uppfattning att Riksbankens befängda penningpolitik drivit upp kronans prisjusterade växelkurs med negativa följder för sysselsättningen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?