tisdag, juli 25, 2006

 

Den tredje vägen

För att förstå vad EES-samarbet är för något är det enklaste sättet att förklara saken att säga att EES är EU minus ett antal saker, nämligen de följande:

• Gemensam jordbrukspolitik
• Gemensam fiskeripolitik
• Gemensam utrikes och säkerhetspolitik
• Polissamarbete
• Tullunion
• Valutaunion

Vad gäller det faktum att ett de länder som tillhör EES utan att tillhöra EU inte omfattas av tullunionen kan det finnas skäl att påpeka att istället för tullunionen finns ett frihandelsavtal som omfattar alla industriprodukter med huvudsakligt ursprung inom EES-området. Det är på grund av dessa regler som handeln mellan Sverige och Norge är tullfri, trots att Norge står utanför EU.

Om man studerar junilistans program skall man snart se att junilistans kritik av EU inriktar sig främst på de ovan nämnda områdena, medan junilistan ställer sig positiv till handel och fri rörlighet. Samtidigt säger junilistan att man är för medlemskapet. Jag finner denna ståndpunkt högst besynnerlig och menar att junilistan kunde göra det oerhört enkelt för sig genom att säga att man är för EES-samarbetet, men mot EU-medlemskapet.

FLAVIANOKRATERNA är mot medlemskapet i EU, men för medlemskapet i EES-samarbetet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?