onsdag, juli 26, 2006

 

En fullt tänkbar hypotes

Från USA rapporteras att universitetsläraren Kevin Barrett hotas av avsked på grund av sina tankar kring händelserna den 11 september 2001. Barrett tror att amerikanska myndigheter själva arrangerade terroristangreppen mot World Trade Center och att syftet var att övertyga den amerikanska allmänheten om behovet av en mera aktiv mellanösternpolitik, vilket allmänt går under beteckningen "kriget mot terrorism".

Det finns visserligen mycket god anledning att tro att de som utförde själva självmordshandlingarna var övertygade och fanatiska islamistiska terrorister, men man kan mycket väl tänka sig att deras fanatism utnyttjades av någon i deras närhet som i själva verket är en amerikansk agent. Om man antar att denne amerikanske agent heter Bin Laden finner man dessutom en rationell förklaring till varför USA aldrig "lyckas" fånga in denna spökexistens.

Jag medger att teorin är halsbrytande, men världshistorien uppvisar tidigare exempel på raffinerade sammansvärjningar. Jag är inte säker på att politiker understundom söker och rent av skapar förevändningar för att bedriva en politik man vet saknar folkligt stöd. Slutligen vill jag understryka att jag inte påstår att Bush-administrationen står bakom angreppen mot World Trade Center, men man kan inte utesluta att så skulle kunna vara fallet och teorin bör avvisas sakligt och grundligt istället för med hätska och gälla utfall mot "paranoida konspirationsteorier".

Läs mer om Kevin Barrett på följande länk:

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_13292959.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?