lördag, juli 15, 2006

 

Giftasmyndig

Lundensis har bett mig klargöra FLAVIANOKRATINS syn på när en människa skall anses "byxmyndig".

Enligt svensk rätt är det otillåtet för en person som är 15 år gammal eller äldre att könsumgänge med en person som ännu inte fyllt 15 år.

När man skall avgöra denna fråga menar jag att den bästa lösningen är att ta sin utgångspunkt i när könsmognaden inträder. Det är självklart att det skall vara förbjudet att ha sexuella förbindelser med prepubertära personer och önskan att ha detta är utan tvivel en parafili som det finns mycket starka skäl att förbjuda, till och med i de fall då barnet ger sitt samtycke till sådana förbindelser. Exakt varför de flesta människor uppfattar sådana förbindelser som tabu-belagda är okänt, men jag menar att det enkla faktum att de allra flesta uppfattar själva tanken på sådana förbindelser som motbjudande är tillräckligt för att anse att de skall vara förbjudna.

Flickor blir könsmogna då de är 12-13 år gamla och pojkar aningen senare. Den könsmognad som inträder hos kvinnan vid 12-13 års ålder är emellertid något ofullständig och det lär finnas starka belägg för att graviditeter i så låg ålder är förenade med medicinska risker. Jag tycker därför att nu rådande gräns på 15 år är rimlig och på grund av pojkars något senare kroppsliga mognad bör gränsen för pojkar vara minst lika hög.

I strid med numera vedertagna uppfattningar anser jag att det skall vara möjligt att ingå äktenskap så snart denna "lovliga" ålder inträtt. Däremot är det rimligt att anse att en person som exempelvis ännu ej uppnått 18 års ålder endast skall få ingå äktenskap med sina föräldrarnas samtycke. Självfallet skall ett äktenskap som ingåtts under tvång anses ogiltigt.

Jag tycker också att åldersgränsen för inköp av alkoholhaltiga drycker borde sänkas till 15 år, även om det kan finnas skäl att anse att så unga personer ej bör tillåtas köpa starksprit samt att ungdom självfallet skall vara skyldiga att visa sina föräldrar skälig lydnad.

Comments:
men jag menar att det enkla faktum att de allra flesta uppfattar själva tanken på sådana förbindelser som motbjudande är tillräckligt för att anse att de skall vara förbjudna

Bättre kan du...
 
Nej, jag tycker som jag skriver. Nästa ämne blir förmodligen skattesystemet om du inte har något bättre förslag.
 
Ja, jag tycker också som du, men jag tycker ditt argument, att hänvisa till massans åsikt, är klent.
 
Jag tycker du ska skriva om kultur och invandring.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?