måndag, juli 31, 2006

 

Israels bäste vän


Ingen skulle ha tänkt en så galen tanke som att återge judarna ett land som de fördrevs från för nästan två tusen år sedan om det inte varit för en viss Adolf Hitler. Hur många vansinniga folkomflyttningar och blodbad skulle man inte behöva genomföra för att återge alla folkslag något landområde de med stöd av någon urkund kan påvisa att de behärskade under forntiden? Givetvis borde alla de rumäner som är ättlingar till romarna och inte kan uppvisa en oklanderlig dakisk stamtavla återförvisas till Italien. Ett kvarstående problem vore förstås att avgöra vilka folkslag som med rätta kunde göra anspråk på det italienska territoriet.

Den judiska staten dessutom en mycket märklig förmåga som består i att människor som i vanliga fall inte är ett dugg religiösa uppvisar ett närmast fanatiskt stöd för en stat som måste anses vara världens enda stat vars förmenta legitimitet bygger på någon typ av religiös tanke. Jag kan inte se annat än att ytterst få stött tanken på en religiöst betingad stat till priset av folkfördrivning och jordstöld om det inte varit för Adolf Hitler.

Om man betraktar konflikten mellan Hizbollah och staten Israel ser man snart att det handlar om två organisationer som gör anspråk på samma landområden och att det inte är särskilt länge sedan staten Israel ockuperade de områden Hizbollah vill återta. Man kan också lätt se att staten Israel svarar på varje palestinskt angrepp med ett oerhört övervåld som inkluderar grymheter fullt jämförbara med det nazistiska Tysklands grymheter. Under normala omständigheter hade detta med största sannolikhet lett till att hela världen tagit avstånd från denna stat och det hade rent av kunnat leda att omvärlden enats om en militär aktion syftande till att störta denna stat på samma sätt som man störtade Adolf Hitler och Saddam Hussein.

Problemet är bara att Adolf Hitler för all överskådlig framtid gjort en sansad diskussion om staten Israel omöjlig.

Comments:
its here

phentermine search
phentermine
tramadol
cialis
 
relax and enjoy
Tramadol
Viagra
phentermine
cialis
 
Relax and enjoy

Casino
viagra
tramadol
cialis
 
Tramadol, viagra

viagra
tramadol
cialis
 
Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol
 
Generic Viagra is a prescription drug that takes care of the physical dilemma of erectile dysfunction in men. Sildenafil citrate is the major component of generic viagra pills that dilates the arteries in the penis and allows filling of blood in small spaces of penis that hardens and gets erect.
 
Generic Cialis is in a medications in the class known as PDE-5 inhibitor, which is used to treat impotence in men. Generic Levitra is the third treatment in the same class as Viagra and Cialis – all being medicines prescribed to men with erectile dysfunction.
 
Generic Viagra is used to increase blood flow to certain areas of the body, as a muscle relaxant and as a male impotence or erectile dysfunction treatment. Generic Propecia is a one-a-day, FDA-approved, treatment for male pattern hair loss at the crown or in the middle of the scalp (androgenetic alopecia). Viagra is the world renowned medicine for erectile dysfunction and most men have forgotten they ever had a problem with erections after its use. Take it on empty stomach and it will work in 30 minutes. Erections can be achieved on stimulation.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?