måndag, juli 24, 2006

 

Palestinafrågan

Låt mig för det första klargöra att jag inte tillhör dem som ifrågasätter att Hitler-Tyskland bedrev en systematisk judeutrotning. Däremot menar jag att mycket av den palestinska jord som finns i judisk kontroll idag måste anses stulen och jag menar att en stat vars främsta syfte är att skydda en rakt igenom illegitim äganderätt inte kan anses äga större moralisk legitimitet än vilken palestinsk terroristorganisation som helst.

Jag anser inte att de judar som finns i Palestina skall förvisas, men de som ockuperar egendom som måste anses stulen från palestinierna borde självfallet åläggas att utge skadestånd till de palestinier som en gång ägde marken.

Någon invänder måhända att judarna en gång i tiden drevs ut från Palestina och att de har ett legitimt anspråk på jord. Jag menar emellertid att i vad mån judarna blev fråntagna sitt land en gång för mycket länge sedan ligger dessa brott så långt bak i tiden att de bör anses preskriberade. Av samma skäl anser jag att det vore felaktigt att frånta judarna den mark de brukar, men eftersom den jordstöld somliga av dem är skyldiga till ligger såpass nära i tiden bör de åläggas att utge skadestånd till de palestinier som drabbats.

Jag anser också att de judar som flyttade till Palestina från 1800-talets slut fram till 1948 och genom fredliga medel förvärvade jord har en rakt igenom legitim äganderätt till denna jord och att dessa människor givetvis har rätt att freda sig. Däremot kan man inte med hedern i behåll påstå eller anse att "staten Israel" har någon större principiell rätt att slå ihjäl folk än Hizbollah.

Den bästa lösningen vore om en främmande makt kunde störta det judiska styret i Palestina och därefter tillse att såväl judar som palestinier fick sina legitima rättigheter skyddade. Situationen i Palestina är helt enkelt så infekterad att det krävs en tredje makt med överlägsen militär styrka som kan hålla isär judar och palestinier och tillse att ingendera sidan gör sig skyldig till övergrepp mot den andra sidan.

Staten Israel borde ersättas med en icke-religiös stat utan värnplikt och med lika rättigheter för judar och palestinier och för alla andra som fredligt vill slå sig ned där.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?