tisdag, juli 11, 2006

 

Somalia

Jag har blivit ombedd att skriva vad jag tror kommer att hända i Somalia. Svaret är förstås att jag ingenting vet.

Om jga skall försöka mig på att gissa vad som kommer att hända menar jag att det första konstaterandet är att den så kallade regeringen i staden Baidoa är helt maktlös om man bortser från staden Baidoa.

Den krigsherre som enligt tidningarna alldeles nyligen gav upp efter strider i Mogadishu var på något sätt associerad med denna regering och enligt vad jag kan förstå är den så kallade och av FN understödda regeringen ingenting annat än en kartell bestående av olika småfurstar.

Givetvis är det utomordentligt bra att den så kallade regeringen inte har något att säga till om. Problemet jag ser är emellertid att krigsherrestyret i Mogadishu hade uppnått ett visst mått av stabilitet och konkurrensen mellan de olika krigsherrarna hade medfört att de skatter man tvingades betala till dem hade reducerats till ett minimum. Utrikeshandeln var totalt oreglerad och tullfri, ingen kontroll av radio- och TV-frekvenser förekom och staden tycktes leva i någon form av laissez-fairenirvana. Dessvärre var även skydd av liv och egendom väldigt svagt vilket medförde att man kunde bli skjuten till döds för obetydliga småsaker.

Oavsett hur det förhöll sig med säkerheten är det belagt och bevittnat av många att frånvaron av konventionell stat fick näringslivet att explodera. Import och export ökade boomartat och det finns exempelvis reguljära flygförbindelser mellan Mogadishu och Dubai. Telefonförbindelserna är de bästa i hela Afrika och priserna lär vara bland de lägsta i världen. Johan Norberg hade förmodligen gråtit av lycka.

Problemet var emellertid att även gangsters och beväpnade gäng hade alltför stort inflytande, vilket dessutom är något som stör affärslivet. Det är i detta vakuum de islamiska domstolarna börjat sin verksamhet.

Dessa har nu vunnit kontroll över hela Mogadishu, men inte över hela landet. Det är oklart vad de kommer att göra, men det finns anledning att ta uppgifter om "talibanism" med en nypa salt enligt vad jag kan förstå. Vill man tolka det hela optimistiskt kan man se det hela som en marknadsprocess där för 10-15 år sedan krigsherrarna var starka, men nu har freden medfört att affärsmännen blivit rikare än krigsherrarna och därför också bättre beväpnade. Då blir det affärsmännen som tar över om än i koalition med islamiska mullor.

Jag är aningen skeptisk till denna positiva tolkning då det ju är känt att makt korrumperar och den bästa kontrollen på makthavarna förmodligen är möjligheten att rösta med fötterna. Det var denna typ av styre Mogadishu hade, men nu tycks det hela ha centraliserats. Å andra sidan säger somliga att den så kallade Union of Islamic Courts endast är ett slags "clearingdomstol" som medlar i konflikter där medlemmar av olika klaner är inblandade. I övrigt beslutar klanäldste om brottspåföljder.

En av dem som är en tongivande finansiär bakom denna union lär vara en affärsman som byggt upp en väl fungerande hamn och blivit så rik att han numera har sin egen armé och på grund av missnöje med de avgifter som krigsherrarna avtvingade honom skall han ha valt att liera sig med mullorna. Detta är fullt möjligt, men man vet ju inte vad denne herre kan få för sig att göra om han kan vinna kontroll över alla varutransporter in och ut ur Mogadishu i samarbete med mullorna.

Samtidigt heter det att unionen har kontroll över cirka en sjättedel av Somalias territorium och att den norra tredjedelen kontrolleras av två de-factostater. I så fall är det oklart vem som kontrollerar drygt en tredjedel av territoriet, men om jag förstått saken rätt är den traditionella klanrättvisan tillräcklig.

Landet är jätterörigt och det som är positivt är att den av FN understödda regeringen förlorat alla möjligheter att åstadkomma något alls utanför staden Baidoa. Det som är negativt är att Mogadishus uppdelning i zoner upphört och att numera ett rättssystem gäller i hela staden.

Å andra sidan är Somalia stort och jag tror säkert att det kan finnas möjligheter att skapa olika typer av frihandelsparadis lite varstans. Dessutom blir ju detta extra intressant om mullorna börjar inskränka affärslivets frihet. Och som jag tidigare påpekade tror jag att uppgifterna om talibanism skall tas med en nypa salt och dessutom är det så att de flesta länder har bestämmelser om klädedräkt på allmän plats. Islamiska länder skiljer sig här inte från sekulariserade europeiska länder. Det är bara bestämmelsernas art som är annorlunda.

Time will tell. Skulle det visa sig vara kört med Somalia lär det vara så att den nigerianska regeringen har förlorat kontrollen över delar av territoriet och så snart USA lämnar Irak kan vi få se ytterligare ett frihandelsparadis. Afghanistan är ytterligare en kandidat.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?