tisdag, juli 11, 2006

 

Trevligt

Kristdemokraterna vill att den borgerliga alliansen kommer överens om att sänka bensinskatten. Det är kul att någon annan än socialdemokraterna visar att de vill vinna valet. Går inte övriga borgerliga partier med på detta, alternativt går med på detta, vinner valet och inte infriar löftet är detta ingenting annat än en skandal.

Bensinen är alldeles för dyr och detta leder till en massa oönskade effekter. Utsläppen av det för allt mänskligt liv oundgängliga koldioxidet minskar exempelvis. Dessutom är bensinskatten ett jätteproblem när man skall pussla ihop lediga jobb med arbetslösa. Den leder också till att det säljs färre bilar och att färre besöker vårt land vilket i sin tur minskar Sveriges andel av de globala koldioxidutsläppen.

Jag vill se mera av denna utmärkta populism. Statens finanser är måhända en viktig fråga, men statens finanser kan inte må dåligt av att fler köper nya bilar, fler semestrar i Sverige och att det blir lättare och lönsammare att ta lediga jobb.

Jag tycker dessutom att de borde driva höjda och delvis slopade hastighetsbegränsningar. Fram för mera populism utan vilken man inte vinner val. Det finns i alla fall inga skäl att tro att en borgerlig regering skulle göra ett sämre arbete än den nuvarande, men om de borgerliga konsekvent avstår från "populistiska" utspel lär vi aldrig få veta vad en borgerlig regering duger till.

Omväxling förnöjer.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?