onsdag, augusti 23, 2006

 

DirektdemokratiJag har läst att det numera finns ett initiativ kallat Aktiv Demokrati www.aktivdemokrati.se. Det handlar om ett parti som bygger på tanken att medlemmarna genom internetomröstning skall avgöra hur Aktiv Demokratis riksdagsmän skall rösta. Vill 75% av dem som deltar i internetomröstning en viss sak om 25% en annan lovar Aktiv Demokratis representanter att rösta just så. Detta är en fascinerande tanke och jag skulle här vilja ge några förslag angående hur man skulle kunna spinna vidare på samma grundidé.

Jag menar att det vore en utomordentligt intressant idé att försöka bygga upp en direktdemokratiskt styrd kommun och menar att detta inte är särskilt komplicerat. Det finns nämligen ingen 4%-spärr i kommunala val och det finns heller ingen övre gräns för hur många ledamöter ett visst kommunfullmäktige får ha. Det finns heller inget tvång att samtliga platser i kommunfullmäktige skall vara besatta. Lika litet finns det något tvång för dem som valts in i fullmäktige att närvara vid fullmäktigesammanträdena.

Man skulle alltså i en viss kommun med - låt oss säga - 10.000 invånare kunna besluta att fullmäktige hädanefter skall ha 1 miljon ledamöter. Detta skulle leda till att de olika partierna kunde vara praktiskt taget säkra på att få in varje enskild kandidat som vore villig att kandidera och det skulle också leda till att samtliga kommuninvånare som så önskade kunde bli ledamöter av fullmäktige. Alla som vore det minsta lilla intresserade av politik skulle till och med kunna välja in sig själva i fullmäktige genom att skriva sitt eget namn på en blank valsedel. Att göra så innebure heller inget tvång att närvara vid sammanträdena. Den enda övriga reform jag anser nödvändig vore att slopa alla arvoden för fullmäktigeledamöterna. Det är dessutom så att direktdemokrati inte är helt okänt i Sverige då det åtminstone tidigare fanns så kallade sockenstämmor på sina håll. Tanken är alltså inte helt ny ens i Sverige.

Jag vet inte vad som skulle hända i en direktdemokratiskt styrd kommun, men bortsett från att fullmäktiges sammanträden förmodligen skulle dra ut på tiden ser jag inga nackdelar.


Comments:
Skulle säkert fungera med rätt teknisk infrastruktur. I Schweiz har man, om jag inte minns fel, ett system där det krävs färre röster för att rösta bort något än för att rösta in ett nytt förslag i en kanton. Gillar tanken om omröstningar där man inte röstar in lagar, utan bara bort :)
 
Jo, men min tanke utgår från att man måste hålla sig inom de ramar svensk rätt uppställer och detta är en fullt möjlig lösning.

Vad sägs om ett direktdemokratiskt projekt där ett antal människor skriver sig i en viss kommun, ger direktdemokraterna egen majoritet, ökar antalet ledamöter i fulmäktige till en miljon, utlyser nyval och flyttar därifrån?

Gotland är bäst, eftersom där kommun och landsting sammanfaller.
 
Jag glömde visst en sak: Vill man skapa ett direkt- demokratiskt "mönstersamhälle" kan man dessutom inkludera medborgare från andra EU-stater, eftersom dessa har kommunal rösträtt.
 
Jag menar att vi ska kunna rösta direkt i de frågor vi är insatta i och kunna delegera andra delar helt efter eget tycke, samtidigt som vi har full insyn.

Håller du med mig?

Jag menar INTE att folk ska behöva närvara fysiskt i tusental på sammanträden även om denna slags handuppräckning på kullar utanför Athen eller handuppräckning på torget i Schweiziska kantoner är grunden.

Vi har ju modern teknik nu.

Fast ioförsig vore det kanske trevligt att gå ner på stan och rösta istället för att shoppa.

MVH :-)
Martin Gustavsson
Medlem av www.aktivdemokrati.se
 
Jag håller med dig till 99%, men problemet är hur man skall kunna förverkliga direktdemokrati under rådande rättsliga förutsättningar.

Jag anser att alla röstberättigade borde tillhöra alla politiska församlingar och att politiskt intresserade skulle försöka värva fullmakter som sedan gav den som fått många fullmakter mera makt.

Antag att alla svenskar vore garanterade en plats i riksdagen, men att den som så önskade kunde ge någon han litade på fullmakt att företräda honom en viss tid och att fullmakten kunde återkallas.

En skicklig person kanske kunde anhopa tusentals fullmakter.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?