lördag, augusti 05, 2006

 

Frihet på Cuba

USA bedriver sedan snart 50 år någon typ av bojkott mot det kommunistiska Cuba i syfte att störta det kommunistiska styret. Jag är personligen övertygad om att USA med en riktig och genomtänkt politik skulle kunna omstöpa Cuba helt och hållet och att en sådan politik endast skulle behöva innefatta en yttersta möjlighet att använda våld.

Med en sannolikhet gränsande till visshet skulle den cubanska socialismen kunna störtas utan att en enda kula behövde avfyras.

Ett av de största misstagen i den amerikanska politiken är principen om våta respektive torra fötter. USA skickar faktiskt tillbaka alla flyktingar från Cuba man finner till sjöss och endast de som lyckas ta sig till det amerikanska fastlandet ges asyl. Här borde USA införa en villkorslös asyl för alla cubaner och klart och tydligt säga att ett cubanskt pass utan förbehåll kan bytas mot ett amerikanskt. USA borde på alla sätt uppmuntra utvandring från Cuba. Antag att USA exempelvis skulle erbjuda alla cubaner $1000, amerikanskt pass och gratis flygresa från Guantanamo till Miami. Med största sannolikhet skulle detta leda till att de cubanska myndigheterna vore tvungna att hindra cubanerna från att ta sig in på Guantanamobasen. I så fall återstod endast möjligheten att ta sig den osäkra sjövägen till USA, men här kunde USA ta emot flyktingarna redan på internationellt vatten och sedan flyga dem med helikopter till USA.

Ett annan viktig reform vore att USA slopade alla handelsrestriktioner mot Cuba. Handelsrestriktionerna mot Cuba ger nämligen den cubanska ledningen en utmärkt möjlighet att skylla den cubanska fattigdomen på USA.

Västtyskland bedrev ungefär en sådan politik som den ovan beskrivna gentemot Östtyskland och politiken var till och med ännu mera generös därigenom att den västtyska staten betalade ut stora penningsummor till Östtyskland i utbyte mot genomfartsmöjligheter till Västberlin och man gav dessutom östtyskar på resa i Västtyskland en större slant stenhårda D-mark att sättas sprätt på. Dessutom tror jag att Västtyskland betalade en summa för varje västtysk som gavs tillstånd att besöka Östtyskland.

Det var också så att eftersom den västtyska staten helt villkorslöst gav alla östtyskar västtyskt medborgarskap blev Östtyskland föranlett att bygga Berlin-muren. Det välmående Västtyskland med stenhårda D-mark, full sysselsättning och en ständigt ökande konsumtion lockade helt enkelt så många östtyskar att det socialistiska Östtyskland bokstavligt talat höll på att tömmas på människor. Muren byggdes 1961 och rivningen påbörjades 1989; om man högräknar utvandringssiffrorna från de sista åren före bygget av muren lär detta ge resultatet att den siste östtysken skulle ha flyttat till Västtyskland 1970.

Det är visserligen sant att det inte råder fullständig analogi mellan dåtidens tyska delning och vår tids amerikansk-cubanska problem, men jag är helt säker på att USA genom helt fredliga medel skulle kunna skapa oerhörda problem för den cubanska regimen och att den första åtgärden måste vara att övertyga cubanerna om att Uncle Sam endast vill dem gott.

USA lär ha anslagit $80 miljarder för att störta socialismen på Cuba och man bör då komma ihåg att detta motsvarar mer än $7000, eller cirka 50.000 kr. per cuban. Med tanke på George Bushs politik i övrigt tycks detta betyda att USA åtminstone överväger militär intervention. Jag tror att en sådan är helt överflödig och man kunde leka med tanken att den amerikanska regeringen först skulle slopa handelsrestriktionerna mot Cuba och sedan omvandlade Guantanamobasen till en internationell flygplats med gratisresor till Miami och att varje cuban kunde ta sig till Guantanomobasen för att där erhålla $7000, amerikanskt pass och gratis flygresa till Miami.

Jag tror att en sådan politik skulle omvandla Cuba till "The American Dream" på några månader.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?