torsdag, augusti 17, 2006

 

Lettland


Lettland är ett mycket intressant land för euroskeptiker eftersom Lettland enligt EU:s egna undersökningar har den avgjort mest euroskeptiska befolkningen bland de tio stater som blev medlemmar 2004. Det är till och med så att letternas EU-skepsis - enligt vissa undersökningar - är större än i de traditionellt EU-skeptiska länderna Sverige och Storbritannien.

Jag tror att letternas skepsis till EU är ganska lätt att förklara:

Den första förklaringen är att inflationen gjort ett rejält skutt uppåt sedan landet anslöts till EU. Detta beror på att Lettland innan anslutningen inte omfattades av EU:s prisinterventionssystem för jordbruksvaror och att den lettiska valutan anslöts till EU:s växelkursmekanism till en alldeles för låg kurs. Givetvis har inflationen gröpt ur plånboksinnehållet för letterna och landets höga ekonomiska tillväxt är nog delvis att ses som en statistisk synvilla. Jag tror nämligen att de höga siffror man visar upp rörande tillväxt är uppblåsta på grund av att man inte på ett adekvat sätt justerat ned dem för de stigande priserna.

En annan viktig förklaring är att rysskräcken inte spelar någon roll för den del av befolkningen som har ryskt ursprung. De ser helt enkelt att priserna stigit och att problemen började då landet anslöts till EU. Politiskt är ryssarnas inflytande begränsat då ett stort antal ryssar saknar rösträtt, men inget av de baltiska länderna har ett så stort antal etniska ryssar som Lettland och många av dem har dessutom lettiskt medborgarskap.

Har då inte Lettland några konkreta fördelar av EU-medlemskapet? Jag vågar påstå att den enda konkreta fördelen som är uppenbar för den stora massan är de ökande möjligheterna att arbeta utomlands. Redan innan Lettland anslöt sig till EU hade landet ett frihandelsavtal med EU och således var den enda uppenbara fördelen med att ansluta sig till EU att den västeuropeiska arbetsmarknaden öppnades för letterna.

Även om jag är helt övertygad om att dagens Ryssland inte innebär något militärt hot mot de baltiska eller nordiska länderna får man inte glömma att letterna av förklarliga skäl är mycket rädda för "ryssen" och att därför många ser EU som något slags garanti för att Lettland inte skall ockuperas av den väldige grannen. Å andra sidan var det faktiskt så att Lettland gick med i NATO en månad innan landet anslöts till EU och det är faktiskt också så att Norge och Island är med i NATO utan att tillhöra EU.

I detta sammanhang bör man dessutom beakta att de flesta letter känner en emotionellt betingad motvilja mot att byta ut den egna valutan mot en själlös esperantovaluta. Lat - som den heter - har under sin korta levnad stigit i värde mot praktiskt taget all världens valutor och ett intressant exempel på hur framgångsrik den lettiska valutapolitiken har varit är att priset på en Big Mac 1996 var 1,10 Lat. 2004 - d.v.s. åtta år senare - hade priset sjunkit till 1,09 Lat! Sedan anslutningen till EU har priset emellertid stigit till 1,35 Lat och jag menar att denna stegring huvudsakligen beror på EU:s jordbrukspolitik och den felaktiga växelkurspolitiken. Observera att stegringen uppgår till hela 24% och att denna stegring följer på en lång rad av år med stabila priser.

Jag menar att Lettland skulle kunna göra ett oerhört smart drag genom att begära utträde ur EU, utan att begära utträde ur EES och NATO. Lettland skulle helt enkelt bli en baltisk motsvarighet till Norge eller Island. Genom NATO-medlemskapet kan landet känna sig fortsatt säkert på att Ryssland håller tassarna borta och genom fortsatt medlemskap i EES kan Lettlands näringsliv obehindrat exportera och importera till övriga EU/EES-området. De letter som så önskar kan också arbeta i västeuropa och letterna slipper att skilja sig från sin älskade valuta.

I Lettland finns ett politiskt parti kallat EIROSKEPTIKI och partiet tycks vara på frammarsch. Lettland gick med i EU 1 maj 2004 och vid europavalen i juni 2004 lyckades partiet skrapa ihop 0,95% av rösterna, men i valet till Rigas stadsfullmäktige våren 2005 fick partiet runt 12%. Detta tyder på ett jäsande missnöje med EU. Detta parti ställer upp i valen till Lettlands parlament i oktober i år och förordar att Lettland - efter en folkomröstning - skall lämna EU, men kvarstå i EES. Partiet är i grunden neutralistiskt och vill att Lettland lämnar också NATO, men på grund av opinionsläget driver man endast frågan om EU-utträde. Ta gärna en titt på deras site: www.nato.lv Partiet leds av Normunds Grostins och jag uppmanar alla att lägga namnet på minnet. Inom några månader kan han vara en kändis.

Ytterligare kan jag rekommendera alla som är intresserade av Lettland att se några intressanta små filmer om landet. Den första filmen är mest intressant, eftersom den berör prisstegringarna: http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33736

Ett Lettland utanför EU - men innanför EES och NATO - är ingen utopi. Det kan bli möjligt.

Comments:
Вот такие они на самом деле, твои любимые латыши
http://www.latvians.lv/modules.php?name=zinjas&file=article&sid=314

день рождения Гитлера для них - национальный праздник.

А сам я родился и прожил в грёбаном совке половину гребаной жизни, и с этой публикой сталкивался в армии. Служить они предпочитали поближе к начальству и к кухне. Стукачи поголовно.
Латвия всегда была западной витриной СССР, там и снабжние было элитное, и льготы всякие, и даже частная собственность. Дотационный, короче, региончик. Производили в основном шпроты - непременный атрибут праздничного стола советских времён, и приёмники VEF - на техническом безрыбье вполне сносного качества, пока рынок не завалили на три порядка превосходящие их японские и корейские приборы.
Ну считались они в составе СССР, ну вышли, - во всей огромной стране никто и не заметил, разве только в приграничье где-нибудь, где могли быть сложившиеся за десятилетия экономические связи.
К нам в московскую школу привезли в 1978-м году пару 15-летних эстонцев - по русски они не говорили и не понимали вообще, это к вопросу о кобы насильственной и поголовной русификации населения. Особо приставать к ним не стали, не хотите - не надо, так они написали жалобу в горком комсомола, что к ним высокомерно отнеслись и не проявили гостеприимства. Вышел скандал. А не пошли б они все в самом деле?
 
Mina kunskaper i ryska är alltför begränsade för att det skall vara meningsfullt för mig att ens försöka förstå ovanstående text, än mindre författa ett svar.
 
Jag skall be en bekant översätta inlägget till svenska, men jag har sett att länken är fascistanstruken.
 
Sådana är de i själva verket, dina älskade letter
http://www.latvians.lv/modules.php?name=zinjas&file=article&sid=314

den här lettiska sajten handlar om att i Lettland firar man Hitlers födelsedag som en offentlig fest, och Hitler är mycket berömd som som Europas frälsare undan bolsjevikerna och rysk ockupation.

SJälv var jag född och levat ett halvliv i sovij, träffade letterna under militärtjänstgöring. De var tre i vårt regemente då. Det var inte så stort fel att de var fysiskt svaga och låtsades ofta vara sjuka, saken var den att alla tre vara angivare.

Letland har alltid varit sovjetunionens skyltfönster, därför var där allt nästan "som i väst" - små privata butiker, hoteller och kafeer, öppna kyrkor, affärerna hade ett brett sortiment, kort sagt potjomkinkulisser hela landet jobbade för. Lettland tillverkade fiskkonserver i tomatsås och "Spraudites", f-låt kan inte ett motsvarande svenskt ord, rökt fisk c-ka 5-7 cm läng , samt radioapparatter VEF i ganska bra kvalitet tills folket fick veta om japansk och övrig produktion i betydligt bättre kvalitet.

Lettland räcknades vara imperiets del, sen lämnade det oss, ingen brydde sig om, kanske bara i antal byar vid gränsen där ganska nära ekonomiska kontakter kunde lämnas.

År 1978-м e estnisk delegation kom i vår skola, delegationen bestod av ett par femtonåringar och en vuxen ledare. Ungdomarna kunde inte alls uttrycka sig på ryska (det är rörande typ tvångsryssifiering), vi ställde några frågor och sen så lämnade vi våra gäster i fred för att inte se efterhängsna ut. Vad gjorde de då? Åkte till stadsnämnd och skrev ett klagomål om att vi behandlade typ högfärdigt, inte ville få kontakt blabla, sen blev det en stor skandal. Må alla de gå i khv.

9:02 AM
 
Det kan så vara att du har skäl att ogilla letter, men varför skall de tillhöra EU?
 
Nä, inte så starka känslor har jag mot letter, våra nuvarande liv har faktiskt ingen anknytnning till varandra. Luften är fri, vill man höra till EU eller NATO eller vad som helst så är det deras val. De hoppas att få ekonomiskt bestånd, det håller jag med, vad gäller då försvar mot våra "tassar", säg mig vem fan behöver Lettland som har inga resurser, ingen industri och lever endast på transit?
Det jag skrev var bara fakta att konstatera, tyvärr lyckades jag inte möta trevligare letter i mitt liv.
 
Observera att jag säger att jag personligen inte tror att Ryssland utgör något militärt hot mot Lettland.

Jag anser - och detta förmodligen i likhet med dig - att behandlingen av etniska ryssar i dagens Lettland är otillfredsställande.

Jag anser inte ens att Lettland skulle behöva tillhöra NATO, men eftersom de flesta letter lider av russofobi och detta syndrom lindras av NATO-medlemskapet tycker jag att det bästa är om de får tillhöra NATO.

Min förhoppning är att Lettland lämnar EU och ger de ryssar som finns där minoritetsskydd.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?