söndag, augusti 20, 2006

 

Ludwig von MisesLudwig von Mises föddes 29 september 1881 i Lemberg i dåvarande österrikisk-ungerska imperiet och dog 10 oktober 1973 i New York.

Jag anser inte att det är någon större överdrift att nämna Ludwig von Mises bland de riktigt stora ekonomerna såsom Adam Smith, David Ricardo och Jean-Baptiste Say. I någon mening är Mises till och med större än de riktigt stora och jag tror att detta hänger samman med att Mises' analys av ekonomin bygger på att han i botten var jurist. Detta ledde honom bort från meningslös matematik och in i marknadsprocessen.

Samtidigt är jag fullt medveten om att Mises inte var anhängare av den klassiska ricardianska teorien och att den österrikiska skolan skall förstås som oppositionell gentemot den klassiska teorien, men detta kompliceras av att Mises skall ha byggt stora delar av sin penningteori på Ricardo.

Ludwig von Mises lärare hette Eugen von Böhm-Bawerk och jag är övertygad om att Mises kunnat utveckla nationalekonomin till något som liknat perfektion om hans lärare i ekonomi istället hetat David Ricardo. Jag anser inte att det är någon överdrift att påstå att Mises utvecklade och förfinade Ricardos penningteori, trots att Mises förkastade Ricardos grundpremisser. Samtidigt tror jag att man här måste ha i minnet att Mises förnämsta bidrag till ekonomiämnet återfinns inom penningteorien och att Mises kanske inte var så värst intresserad av måhända något spetsfundiga frågeställningar såsom distinktioner mellan arbets- och bytesvärden.

Att läsa Mises är att gå in i en fascinerande tankevärld. Om hans person berättas det att han var en vänlig själ som gärna bjöd in sina studenter på diskussionskvällar i sitt hem samtidigt som han lär ha varit närmast ilsket doktrinär mot sina motståndare.

Ludwig von Mises är utan tvekan 1900-talets förnämste ekonom och världshistoriens störste free-bankingteoretiker.


Comments:
Jag läste att han var på nåt möte med Hayeks krets på 40-talet. Reste sig upp och gav en tirad om socialister, stormade sen ut :)
 
Berättelsen bekräftat bilden av Mises som ilsket doktrinär. Det där med social kompetens kanske inte alltid är stora vetenskapsmäns starka sida.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?