lördag, augusti 12, 2006

 

Är neutralismen hjärtlös?

Inte sällan möts man av uppfattningen att neutralismen är hjärtlös. Neutralismen innebär ju bland annat att man inte vidtar några åtgärder till följd av krig och oroligheter i andra länder. Storbritannien var exempelvis neutralt i kriget mellan Tyskland och Frankrike 1870-1871, vilket fick till resultat att Elsass-Lothringen blev tyskt. Då hör det till saken att befolkningen trots sin något tyska kultur hellre hade förblivit under franskt styre.

Man kan spekulera kring vad resultatet hade blivit om Storbritannien fört en neutralistisk politik också under första världskriget. Jag tror att resultatet blivit att första världskriget aldrig utvecklats till något världskrig och att detta i sin tur hade lett till att de förutsättningar som förde till andra världskriget aldrig hade uppstått.

Därför är det knappast ens i sig hjärtlöst att bedriva en klok och försiktig politik, även om detta leder till att man tvingas att stillatigande åse när aggressorer utökar sitt territorium.

Däremot är det synnerligen hjärtlöst att inte öppna sina gränser för flyktingar från krigsdrabbade länder. Självfallet borde Sverige omedelbart slopa visumtvånget för libaneser och palestinier. I så fall är det inte heller hjärtlöst att titta på när andra krigar. Det är bara en klok och försiktig politik som i längden bara har vinnare.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?