söndag, augusti 13, 2006

 

Varför junilistan troligen kommer att misslyckasJag tror att junilistan kommer att misslyckas med att ta sig in i riksdagen, men jag är inte helt säker. Låt mig förklara varför jag tror detta och låt mig sedan som avslutning lägga in en liten brasklapp.

Anledningen till att junilistan kommer att misslyckas är att junilistan endast appellerar till cirka 20% av valmanskåren. Jag gör nämligen den bedömningen att cirka 40% av svenskarna är uttalat positiva till EU och att cirka 40% är uttalat negativa till EU. Junilistan talar till de c:a 20% som i varierande grad har en splittrad syn på EU.

Frågan är då hur det kunde gå så bra i valet till EU-parlamentet. Svaret är att valmanskåren vid den tiden inte hade fullt klart för sig att junilistan faktiskt är för medlemskapet. Då hade man alltså bara avgränsat sig mot de 40% som är uttalat positiva till EU och cirka 60% av svenska folket kunde känna någon typ av sympati med junilistan.

Om man försöker ta Nils Lundgren på pulsen inser man dessutom att han är en mycket uttalad anhängare av medlemskapet och även om han drar aningen på svaret är det ganska uppenbart att han röstade "ja" 1994.

Sakligt sett är junilistans politik dessutom synnerligen ogenomtänkt eftersom det EU junilistan förespråkar är ett EU som är intill förväxling likt EES.

Sverige är redan medlem av EES och det är tack vare EES-avtalet som handeln mellan Sverige och Norge är tullfri så länge det inte handlar om jordbruksvaror. EES-avtalet är ett väl fungerande rättsligt ramverk som skyddas av WTO och skulle Sverige lämna EU kommer det att på ett mycket uppenbart sätt att ligga i exempelvis Finlands och Danmarks intresse att upprätthålla EES-avtalet. Dessa båda länder skulle ju ha en stor handel med länder som stod innanför EES-samarbetet, men utanför EU.

Ett ödets ironi är att så länge Norge står utanför EU kommer Sverige vara det land inom EU som har det mest uppenbara intresset av att EES får leva vidare och så länge EES finns kvar är det oproblematiskt att lämna EU. Skulle Sverige lämna EU skulle det sedan ligga främst i EU-länderna Danmarks och Finlands intresse att upprätthålla EES-avtalet.

Slutligen skulle jag vilja lägga in en liten brasklapp angående junilistan: Jag tror att junilistans budskap om sänkt medlemsavgift till EU kan komma att locka många och att man därför inte kan utesluta att junilistan lyckas ta sig in i riksdagen, men på grund av det tidigare sagda ställer jag mig mycket tveksam inför deras möjligheter. Nils Lundgren underskattar svenska folkets EU-skepsis. Det är faktiskt så att 40% av svenskarna vill att Sverige lämnar EU.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?