onsdag, september 20, 2006

 

Det gällde inte mig

Jag fick just ett e-post från Nils Lundgren av vilket det framgår att hans utfall inte avsåg mig och att mina avvikande ståndpunkter var legitima inom junilistan.

Jag tycker därför att vi som är emot medlemskapet i EU, men inte sympatiserar med avgrundsvänstern bör ge junilistan en chans till. Framför allt bör vi försöka med att återföra junilistan till dess grundidé om att vara ett löst nätverk för människor som helt eller delvis avvisar den förda europa-politiken.

Graden av avståndstagande kan vara varierande och junilistans sympatisörer och företrädare skall ha "ungefärliga" partibeteckningar för att väljarna skall kunna ge sin personliga accent på sin röst. Junilistan bör även kunna ha abortmotståndare som företrädare.

Man skall helt enkelt kunna välja kandidater så fritt som möjligt. Vill man rösta på en moderat som är för medlemskapet skall detta gå bra. Vill man rösta på en kristdemokrat som vill kriminalisera abort och lämna EU skall detta gå bra. Vill man rösta på en vänstersocialdemokrat som vill lämna EU och ha fri abort skall detta gå bra.

Junilistans kandidater skall också öppet redovisa sina ståndpunkter via internet och det är viktigt att de olika kandidaterna också öppet redovisar vem av de tänkbara statsministerkandidaterna man föredrar.

Alla kandidater bör ha en "checklista" så att man vet ungefär vad man röstar på. "Checklistan" kan exempelvis bestå av 10 frågor enligt följande.

1.) Anser du att Sverige bör lämna EU?
2.) Vem ser du helst som statsminister och svaret bör begränsas till dem som har realistiska chanser.
3.) Vilket politiskt parti av de stora riksdagspartierna står du närmast om man bortser från europapolitiken?
4.) Skall abort tillåtas?
5.) Skall kärnkraften avvecklas?
6.) Hur fort skall man få köra på motorvägarna?
7.) Skall öl, vin och sprit få säljas på samma sätt som på kontinenten?
8.) Skall reglerna för att få skjuta varg luckras upp?
9.) Hur hög bensinskatt är rimlig?
10.) Skall vi införa vårdnadsbidrag?

Observera att detta är förslag och jag anser vidare att det skall vara tillräckligt med att kunna visa papper på att man inte har något otalt med rättvisan för att få kandidera, samt att man säger ja till ett i övrigt minimalt gemensamt program plus vissa anständighetsregler avsedda att hålla invandringsfientliga borta.

De senare bör skolas om till pizzabagare.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?