fredag, september 22, 2006

 

Ett absolut krav

Ett absolut krav jag ställer på den nya borgerliga regeringen är att man skall få köra åtminstone 130 km/h på nästan hela motorvägsnätet. Det finns inga vetenskapliga belägg för att hastighetsbegränsningen på motorväg räddar några människoliv, men det är fruktansvärt frustrerande att tvingas fisa fram i lagenlig svensk motorvägshastighet.

Ett annat absolut krav är att inga inskränkande åtgärder vidtas i utbyte mot denna åtgärd. 130-gräns på motorväg är en mycket låg gräns med tanke på en motorvägs beskaffenhet och hur väl moderna bilar kan hantera höga farter. 1970 fick man köra 130 på de svenska motorvägarna och då kunde man knappt stava till ABS-bromsar och fram till 1967 rådde fri fart på det då mycket begränsade motorvägsnätet. Skall man gradera upp 1970 års gräns så att bromssträckan med en Volvo S80 blir likvärdig med en Volvo 164 i 130 km/h borde man förmodligen tillåta åtminstone 180 km/h idag.

130-gräns är alltså ett mycket modest krav och skulle skapa en positiv känsla av ett friare samhälle.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?