tisdag, september 19, 2006

 

Ett litet tips


Jag förmodar att de som regelbundet läser min blogg har uppfattat att min politiska grundsyn är anti-socialistisk. Jag är för fri marknadsekonomi och i grunden ultra-liberal, men jag menar samtidigt att det ultraliberala måste flankeras av en på det kristna kulturarvet baserad etik och att detta också medför att min politiska ståndpunkt inte är renodlat libertariansk.

Då kan man ju tycka att jag med odelad entusiasm borde salutera maktskiftet, men så är inte fallet. Jag tycker att det är roligt att Sverige skall få en ny regering och jag tycker att det är bra att svenska folket upplyst Göran Persson om att han inte är odödlig. Vad gäller den tillträdande regeringens arbete är jag tveksamt positiv, men jag är å andra sidan långt ifrån övertygad om att den nya regeringen inte kommer att bli en stor besvikelse. Skulle så ej visa sig bli fallet är jag den förste att glädjas, men jag menar att den borgerliga regeringen 1991-1994 var en katastrof av historiska dimensioner samtidigt som jag är medveten om att den tillträdde i en situation där den svenska ekonomin befann sig i fritt fall.

Vi får se och jag önskar Fredrik Reinfeldt lycka till med regeringsarbetet. Jag skall följa den nya regeringens göranden och låtanden och försöka sätta betyg och ge förslag om vad som kan och bör göras.

Jag skulle emellertid vilja ge den tillträdande regeringen ett litet tips och tipset består i att inte säga som mycket flasklock om ett eventuellt framtida svenskt inträde i den europeiska valutaunionen. Svenska folket har sagt nej till euron och att försöka få en ny folkomröstning till stånd vore ingenting annat än politiskt självmord. Man får verkligen hoppas att centern i denna fråga håller en tumme i ögat på de mera euro-entusiastiska moderaterna och folkpartisterna.

Sakligt sett kan man diskutera om euron är ett sämre eller bättre alternativ till kronan, men min ståndpunkt är helt enkelt att det är rent tekniskt oändligt mycket enklare att gå över tilll guldmyntfot om man dessförinnan inte avskaffat den nationella valutan. Av detta skäl bör Sveriges Riksbank bibehållas tills det blir politiskt möjligt att införa guldmyntfot.

En annan viktig aspekt på denna fråga är att det framstår som fullständigt uteslutet att svenskarna skall komma att säga ja till euron innan Danmark anslutit sig till valutaunionen. Vi måste helt enkelt bli övertygade om att det går bra med euro i ett land som ligger nära vårt eget och som påminner om vårt. Annars kommer man att resonera enligt följande princip: "Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får."

Penningpolitiken är en viktig fråga för den tillträdande regeringen, men Riksbanken har att svara för utformningen av penningpolitiken. Jag har försökt visa på att det finns skäl att misstänka att den prisjusterade kronkursen stiger när man misstänker att Riksbanken blir tvungen att skärpa penningpolitiken och - vice versa - att den prisjusterade kronkursen faller när man misstänker att Riksbanken blir tvungen att lätta på penningpolitiken. Detta betyder att en högre styrränta med därur kommande förväntningar om en penningpolitisk lättnad skulle få den prisjusterade kronkursen att rasa. Ingenting vore ett snabbare och effektivare sätt att få upp sysselsättningen än en lägre prisjusterad kronkurs och vägen dithän är faktiskt höjda styrräntor.

Den nya regeringen skall alltså endast se till att fylla nya vakanser i Riksbankens ledning med riktigt otäcka räntehökar. Det är nämligen bra för sysselsättningen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?