måndag, september 25, 2006

 

Europavalet 2009För att på ett effektfullt sätt förlöjliga europaparlamentet och EU skulle jag vilja föreslå följande initiativ för europavalen 2009.

Man registrerar in ett partinamn som förslagsvis skulle kunna vara "Åldringar för Europa". Listan sätts samman på så sätt att man helt enkelt ställer upp Sveriges invånare i åldersföljd där den äldsta hamnar först, den näst äldsta blir tvåa och så vidare. Man går helt enkelt in på www.birthday.se, klickar på avancerad sökning och sätter en asterisk i fälten för för- och efternamn och lämnar övriga fält tomma. På det sättet får man fram Sveriges invånare i åldersföljd och denna uppställning blir också "Åldringar för Europas" lista över kandidater. Givetvis skall personval vara möjligt och tycker man exempelvis att Astrid Zachrison 111 är i äldsta laget och att man därför föredrar Knut Andersson 110 kryssar man för Knut Andersson. Dessutom får listan automatiskt en stark kvinnoprofil. Bland dem som fyllt 106 är nämligen kvinnorna starkt överepresenterade.

Om jag förstått saken rätt är det fullt möjligt att välja in någon i en politisk församling mot dennes vilja. Däremot kan personen som mot sin vilja väljs in i en politisk församling givetvis tacka nej till att bli ledamot av församlingen. Detta betyder i så fall att erbjudandet går vidare till nästa person på listan och om ingen villig står att finna lämnas platsen tom.

I praktiken skulle detta förmodligen betyda att somliga skulle ta listor där endast partibeteckningen vore utsatt och sedan skriva sitt eget namn på listan. Vi bör därför endast lägga ut valsedlar med namn utsatta i vallokalerna. Oavsett om den aktuelle åldringen någonsin kommer att sätta sin fot i Strasbourg eller Bryssel kan arvingarna vara intresserade av att lönen sätts in på åldringens konto då detta torde förbättra arvet avsevärt. Dessutom är det mycket sannolikt att några av de invalda skall avlida under mandatperioden, vilket gör att en röst på "Åldringar för Europa" kan ses närmast som en lotterisedel.

Vad gäller risken för att somliga skall använda sig av partibeteckningen för att bli invalda i europaparlamentet, menar jag att denna risk är ganska liten då knappast någon tackar nej till att bli höginkomsttagare på ålderns höst. Dessutom vore det närmast omöjligt att komma förbi den officiella listan och denna kan troligen utformas så att alla de svenskar som fyllt 100 år står på den officiella listan. Det rör sig då om cirka 1000 personer. Att samtliga dessa skall tacka nej till en rejäl månatlig insättning på det egna kontot verkar inte sannolikt.

Oavsett vilka följder initiativet skulle få vore det ett humoristiskt sätt att förlöjliga Europas dyraste vuxendagis. Skulle sedan några av dem verkligen vilja åka till Bryssel uppstår dessutom nya kostnader med att anpassa byggnaderna för rullatorer och rullstolar, liksom att det uppstår kostnader för att mosa maten och mata parlamentarikerna. Gör helt enkelt om Europas dyraste vuxendagis till Europas mest fashionabla ålderdomshem!


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?