onsdag, september 06, 2006

 

Leijonborg är min dräng!Jag älskar konspirationsteorier och skulle här vilja lansera hypotesen att även Leijonborg gjort sig skyldig till kriminella handlingar och att Göran Persson naturligtvis känner till detta och har tillräckligt med material för att få Leijonborg fälld i domstol.

Samtidigt är det helt uppenbart att hela affären är en fälla gillrad av socialdemokraterna och att man medvetet arbetat för att de naiva folkpartisterna skulle göra sig skyldiga till - i formell mening - brottsliga handlingar samtidigt som man naturligtvis inte gett folkpartisterna inblick i något av verkligt värde.

Nu är det emellertid förmodligen också så att Leijonborg klantat sig så till den grad att Leijonborg inte är något annat än ren nickedocka som har att göra vad Vingåkers Macchiavelli säger åt honom att göra vid äventyr att också Leijonborg blir fälld i domstol. Detta är ett genialt drag från Göran Perssons sida.

Nästa drag i denna raffinerade process är med största säkerhet att socialdemokraterna förlorar valet, men att Göran Persson kallar till gemensam presskonferens med Lars Leijonborg och att de gemensamt förkunnar att det skall bildas en koalitionsregering mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Exakt hur detta skall ske kan jag inte bedöma, men helt säkert kommer godsägaren att lyfta på telefonluren och ge den gode Leijonborg nya instruktioner så snart valet klarats av. En annan möjlighet är att Göran Persson regerar vidare ensam och att Leijonborg istället ger honom ett passivt stöd till vilket han är nödd och tvungen.

Och sedan kan godsägaren, medicine doktor honoris causa G. Persson lugnt regera vidare fram till 2010. Det framstår nämligen som helt uteslutet att socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet inte tillsammans kommer att komma upp i 175 mandat. Jag måste säga att Göran Persson framstår som ett politiskt och taktiskt geni. Frågan är om det finns någon nu levande politiker som överhuvudtaget kan mäta sig med Göran Persson i fråga om att framgångsrikt iscensätta geniala konspirationer.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?