onsdag, september 13, 2006

 

ULV i SKOGen!Enligt Expressen har i trakten av Laxå det inträffat som enligt miljövännerna ej kan hända. En varg har gått till attack mot en människa som lyckligtvis hade tillgång till vapen som säkerligen samma tokfjantar helst hade velat konfiskera.

Vargen skjöts och packades in i miljöfarlig plast och skall tydligen undersökas av någon statlig anstalt. Det senare är givetvis helt absurt då det handlar om ett djur som det finns cirka 100.000 av i Ryssland. Läs mer på följande länk.

http://www.expressen.se/index.jsp?a=678672

Vill man vara konspiratoriskt lagd misstänker man genast att vargen inplanterats av någon som vill få ut miljöpartiet ur riksdagen och man måste säga att vargen valt tidpunkten för sitt angrepp mycket skickligt. Vargen gick nämligen till attack bara en dryg vecka innan valet.

Om miljöpartiet ramlar ur riksdagen tror jag att hela svenska folket har anledning att känna tacksamhetsskuld mot denna enda varg och sedan vargen stoppats upp bör den beredas en särskilt hedersam placering i statens historiska museum. Med tanke på att en kvinna undkom incidenten med blotta förskräckelsen förstår jag om någon uppfattar mig som cynisk, men politik är knappast något för ädla karaktärer.

En intressant aspekt på detta är hur en tillfällighet kan påverka politiska skeenden och tillfälligheter rår ingen på. Fram för mera ULV i SKOGen!


Comments:
varför inte byta ulven mot råttan?
 
Ursäkta men jag begriper inte vad du menar.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?