tisdag, september 12, 2006

 

Val-prognos

Jag skulle vilja försöka spå valresultatet. Självfallet är en gissning en gissning och nästan all erfarenhet av försök att gissa om framtiden visar att gissningar i allmänhet blir felaktiga, men att samtidigt det som faktiskt kommer att hända nästan alltid borde ha varit möjligt att förutse om man bara tänkt efter lite bättre innan man gjorde den där dumma prognosen.

Icke desto mindre dristar jag mig till att göra en prognos.

Grundtanken är att årets val kommer att gå ungefär som valet 1991, med den viktiga skillnaden att sverigedemokraterna intar ny demokratis roll och att möjligen miljöpartiet klarar sig kvar i riksdagen. Jag är helt övertygad om att opionsundersökningarna underskattar sverigedemokraternas medvind och jag tror också att opinionsundersökningarna överskattar miljöpartiets styrka. Tack vare de höga bensinpriserna och deras tydliga ställningstagande i vargfrågan finns goda skäl att hoppas att dessa tokfjantar åker ur riksdagen. Vad gäller vänsterpartiet kan man allltid hoppas, men lyckades inte Lars Werner få gamla vpk att flyga ur riksdagen strax efter kommunismens sammanbrott är det nog överdrivet optimistiskt att tro att Lars Ohly skall "lyckas". Å andra sidan måste man tillstå att han gör sitt bästa ur sina motståndares synvinkel.

Sammantaget tror jag att det redan nu står helt klart att de borgerliga partierna kommer att bli större än miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna sammantagna.

Det är vidare mycket sannolikt att sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen.

Det verkar emellertid osannolikt att de borgerliga partierna skall få fler mandat än det socialistiska blocket och sverigedemokraterna sammatagna, men vad som kan rädda deras planer på en borgerlig regering är om miljöpartiet ramlar ur riksdagen och att så kommer att ske är långt ifrån uteslutet.

En annan sak jag tror kommer att förvåna många är att kristdemokraterna kommer att göra ett sensationellt bra val.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?