fredag, november 24, 2006

 

Andra ronden

Jag rekommenderar intresserade att ta en titt på Dagens Industris lilla artikel om EG-domstolens beslut som indirekt berör den så kallade nätspriten. Artikeln finns på följande länk.

http://di.se/Index/Nyheter/2006/11/23/211534.htm?src=xlink

Domen tycks kortfattat gå ut på att den som på uppdrag av någon annan från en säljare i ett medlemsland transporterar starkvaror till en slutkonsument i ett annat medlemsland har att betala punktskatt i köparens hemland. I praktiken betyder detta att så kallad nätsprit blir ekonomiskt ointressant. Antag att Kalle Svensson via internet köper ett flak starköl från Tyskland och sedan transportören tvingas betala svensk punktskatt vid införseln till Sverige. Då faller ju själva vitsen med upplägget.

Samtidigt ser en svensk advokat vid namn Ola Wiklund ett intressant "kryphål" i domen:

""Det står uttryckligen i domen att om transportföretaget ligger i ett annat land så betalar man skatt i det land där man köper varorna", säger han till di.se."

Detta skulle - givet att Ola Wiklunds tolkning är korrekt - betyda att om Müller Transport GmbH. Lübeck transporterar pilsnern istället för Anderssons Frakt HB Svedala så skulle man kunna slippa undan punktskatten. Givetvis bör kryphålet prövas så att rättsläget klarnar och jag utesluter inte att Wiklund kan ha rätt.

Nu kommer vi emellertid till det riktigt intressanta: Även om det skulle visa sig vara som Wiklund menar är det inte säkert att denna tolkning gör någon faktisk skillnad för Sveriges del av det enkla skälet att Sverige upprätthåller ett detaljhandelsmonopol som redan godkänts av EG-domstolen. Om Müller Transport GmbH. Lübeck fraktar ölen till exempelvis Storbritannien är ju rättsläget ett annat, eftersom Storbritannien inte har något detaljhandelsmonopol som Müller Transport GmbH. Lübeck kan inkräkta på.

Slutsumman skulle då bli att alla EU-medborgare som bor i länder utan detaljhandelsmonopol för starkvaror fritt kan köpa starkvaror via internet i det billigaste EU-landet, medan vi svenskar får stå och trycka näsan mot butiksfönstret.

Jag har ingen aning om vad slutresultet blir, men om det skulle utvecklas som jag skisserat har man verkligen med utstuderad perfektion lyckats illustrera hur svenska politiker anser att deras undersåtar skall leva sina liv: De skall vackert betala och samtidigt behandlas som om vore de små barn som har att lägga sig klockan sju.

Att tro något annat än att ett sådant scenario kommer att späda på det folkliga missnöjet med EU verkar ogenomtänkt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?