torsdag, november 23, 2006

 

Christoffer Fjellner
"–Bekämpning av smuggelsprit är jättebra. Men den som påstår att internetspriten är smuggelsprit behöver läsa på den europeiska lagstiftningen. Man vill påskina att det finns en giltig lag som säger att internetspriten är olaglig. Det tycker jag är märkligt och tyder på rejäla brister i juridikkunskaperna."

Comments:
Han har helt missat andemeningen.
 
Syftar du på mig eller på Christoffer Fjellner?
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?